Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » 500-lecie Reformacji we Wrocławiu — Sebastian Bagiński

500-lecie Reformacji we Wrocławiu

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Radując się z narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie zapominajmy o bliźnich, którzy pozostają poza Kościołem katolickim. Jakie przesłanki sprawiły, że przed kilkoma miesiącami, w roku 2023, we Wrocławiu z dumą obchodzono pięćsetlecie lokalnej rewolucji protestanckiej, nie bacząc, że te wydarzenia, zwykle opisywane jako proces stopniowych i rozłożonych na dekady przemian, niosły najpoważniejsze niebezpieczeństwa dla dusz duchownych i świeckich, którzy porzucili Świętą Wiarę Katolicką? Czy rzeczywiście był powód, aby szczególnie upamiętniać zerwanie ze Stolicą Apostolską z pierwszej połowy XVI wieku jako punkt zwrotny w dziejach stolicy Śląska? Odpowiedzi na te pytania można szukać, zapoznając się z wystąpieniem pana Sebastiana Bagińskiego, którego 24 października 2023 roku wysłuchali uczestnicy spotkań Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii. Wbrew pozorom wydarzenia takie jak bezkarne szydzenie z duchowieństwa na ulicach Wrocławia czy późniejsze wypędzenie bernardynów, a także wygłaszane od 1522 r. agresywne kazania stawiają pod znakiem zapytania opinie o łagodnej reformie religijnej. Niewątpliwie jednak do około 1540 r. w kościołach zajętych przez luteran zachowywano elementy liturgii katolickiej.

Do destrukcji Kościoła Świętego przyczyniły się m.in. niedostatki gorliwości religijnej i braki w wykształceniu teologicznym kapłanów oraz obojętność na wykroczenia przeciwko prawu kościelnemu, a także brak zdecydowanej odpowiedzi wrocławskiej hierarchii na heretyckie wystąpienia. W ciągu niecałego półwiecza liczba parafii katolickich w diecezji spadła z tysiąca pięciuset do stu sześćdziesięciu, we Wrocławiu zaś posługa kapłańska dostępna była jedynie u Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, dominikanów, w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku i na Ostrowie Tumskim. Daleko idące zmiany objęły również inne sfery życia społecznego miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.