Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Wrocław według Bacha” — dr hab. Piotr Oszczanowski, Aurelia Zduńczyk

„Wrocław według Bacha”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Szczególny moment w rozwoju dziewiętnastowiecznego Wrocławia – dziejowa chwila podczas zapoczątkowanego w trakcie okupacji napoleońskiej burzenia murów obronnych, a przed przekształceniem naszego miasta w pruską metropolię – został utrwalony na 191 rysunkach, które powstały na polecenie i pod kierunkiem Karola Bacha (1756–1829), pierwszego dyrektora Prowincjonalnej Szkoły Sztuk Pięknych. Po raz pierwszy komplet tych dzieł, oryginalnie składający się z sześciu tek, można podziwiać do 27 lutego 2022 roku w Muzeum Narodowym.

Celem wystawy jest również przybliżenie niezwykle interesującej postaci Karola Daniela Dawida Fryderyka Bacha, inicjatora powstania zbioru i zapomnianego dziś twórcy. Niektóre wątki jego biografii być może na zawsze pozostaną owiane tajemnicą. Brakuje m.in. dokumentów, dzięki którym moglibyśmy dowiedzieć się, kiedy i za jakie zasługi dla Stolicy Apostolskiej został odznaczony Orderem Złotej Ostrogi, pozostając wolnomularzem i wyznawcą judaizmu, później zaś – protestantem. Być może stało się tak podczas pobytu Bacha na stypendium w Rzymie, kilka lat przed zmianą wyznania, jest to jednak przypuszczenie niepotwierdzone źródłowo.

W Gmachu Głównym zwiedzający mogą zobaczyć jego prace (m.in. odrysy dzieł sztuki włoskiej wykonywane podczas podróży), grafiki, projekty pomników, odlane według jego konceptu naczynia ceramiczne (wytwarzane w Bolesławcu) oraz podręczniki do nauki rysunku. Prezentowana jest także lista Grundmanna, na którą w 1944 r. zostały wciągnięte rysunki przedstawiające stolicę Śląska. Wyjątkową atrakcją będzie wypożyczony z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu sztambuch artysty, pokazujący sieć zawodowych powiązań i kontaktów malarza. Miłośnicy dawnego Wrocławia dowiedzą się też o związkach Karola Bacha z Polską, a także poznają jego kolekcję dzieł sztuki.

8 listopada 2021 r. konferencja prasowa z udziałem pana dra hab. Piotra Oszczanowskiego, dyrektora Muzeum, oraz pani Aurelii Zduńczyk poprzedziła otwarcie wystawy. Dla pani Zduńczyk był to również debiut w roli kuratorki. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Autor nieznany, Portret Carla Daniela Davida Friedricha Bacha, ok. 1780. Olej, płótno, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

„Wrocław według Bacha”, 8 XI AD 2021, fot. Adrian Nikiel

„Wrocław według Bacha”, 8 XI AD 2021, fot. Adrian Nikiel

„Wrocław według Bacha”, 8 XI AD 2021, fot. Adrian Nikiel

„Wrocław według Bacha”, 8 XI AD 2021, fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.