Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Wrocławski” król czeski Maciej Korwin — prof. Bogusław Czechowicz

„Wrocławski” król czeski Maciej Korwin

Organizacja Monarchistów Polskich

13 kwietnia 2018 roku gościem Organizacji Monarchistów Polskich był pan prof. dr hab. Bogusław Czechowicz, autor dwudziestu xiążek z zakresu historii i historii sztuki, pracownik Uniwersytetu Opolskiego, naukowiec, którego szczególnym zainteresowaniem cieszą się dzieje Śląska.

Nasz Gość jest autorem wielotomowej epopei, która stała się podsumowaniem blisko trzydziestu lat badań autora nad historią i kulturą najpierw Śląska, a potem całej Korony Królestwa Czech na przełomie średniowiecza i nowożytności. Nie jest to typowa synteza, ale praca problemowa, mająca na celu przewartościowanie dotychczasowych dokonań, oferująca inny niż dotychczas proponowane ogląd państwa czeskiego tamtych czasów i przynosząca reinterpretację wielu istotnych elementów dziedzictwa kulturowego, jakie po tej epoce pozostały. Jest to wreszcie praca polemiczna, niestroniąca od szczegółowych analiz, obficie czerpiąca z zasobu źródeł pisanych i wizualnych (artystycznych), a zatem dzieło z zakresu historii i historii sztuki zarazem.

W roku 2017 w serii Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547 (wyd. Quaestio) ukazały się trzy pierwsze tomy: Historiograficzny gorset. Korona Czeska oczami pokoleń badaczy; „Sic noster rex Jiřík” czy „occupator regni Bohemiae”? Rządy w Koronie Jerzego z Podiebradów; „Mathias primus Dei gratia rex Bohemiae”. Rehabilitacja nieuznawanego króla. Tej ostatniej postaci i zagadnieniom czeskiego legitymizmu u schyłku średniowiecza poświęcony został niezwykle interesujący wykład w Centrum Edukacji Historycznej „Konspira”.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Sala Wielka Ratusza we Wrocławiu — fot. Adrian Nikiel

Ślad panowania Macieja Korwina we Wrocławiu

zdjęcie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.