Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Spotkania autorskie — WTDK 2018

Spotkania autorskie

Wrocławskie Targi Dobrych Książek

Koniec listopada i początek grudnia 2018 roku w życiu kulturalnym stolicy Śląska tradycyjnie zostały zdominowane przez Wrocławskie Targi Dobrych Książek, już dwudzieste siódme. Ponownie dla naszych Czytelników – miłośników dobrej literatury, historii, kultury i zabytków – wybraliśmy się do Hali Stulecia, aby nagrać najbardziej interesujące spotkania autorskie.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami pana prof. Krzysztofa Kawalca, panów prof. Krzysztofa Ruchniewicza i prof. Marka Zybury, panów Bernda Schuchtera i Krzysztofa Huszczy, pana prof. Romualda M. Łuczyńskiego (30 listopada), panów prof. Rafała Eysymontta i Stanisława Klimka, pani Joanny Żak-Bucholc, pani dr Kamili Augustyn (1 grudnia), pań Faustyny Toeplitz-Cieślak i Izabeli Żukowskiej (2 grudnia).

prof. Krzysztof Kawalec – Koniec wojny na Śląsku. Rok 1945. Studia i materiały

prof. Krzysztof Ruchniewicz, prof. Marek Zybura – Orbis Wratislaviae. Wrocław w relacjach dawnych i współczesnych

Bernd Schuchter, Krzysztof Huszcza – Wiatr od gór

prof. Romuald Łuczyński – Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach polskich. Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie

prof. Rafał Eysymontt, Stanisław Klimek – Miasta Dolnego Śląska na fotografii lotniczej

Joanna Żak-Bucholc – Jaworowi ludzie. Rzecz o czasach Bolka II świdnickiego

dr Kamila Augustyn – Naprawdę „Dziki Zachód”? Powojenny Wrocław w literaturze

Faustyna Toeplitz-Cieślak, Izabela Żukowska – Hotel Bristol. Na rogu historii i codzienności

Wersja audio

Nagranie wideo

Spotkanie autorskie, WTDK 2018 — fot. Adrian Nikiel

prof. Krzysztof Kawalec

Spotkanie autorskie, WTDK 2018 — fot. Adrian Nikiel

Joanna Mielewczyk, prof. Krzysztof Ruchniewicz, prof. Marek Zybura

Spotkanie autorskie, WTDK 2018 — fot. Adrian Nikiel

Bernd Schuchter, Krzysztof Huszcza

Spotkanie autorskie, WTDK 2018 — fot. Adrian Nikiel

prof. Romuald Łuczyński

Spotkanie autorskie, WTDK 2018 — fot. Adrian Nikiel

Stanisław Klimek, prof. Rafał Eysymontt

Spotkanie autorskie, WTDK 2018 — fot. Adrian Nikiel

Joanna Żak-Bucholc, Witold Podedworny

Spotkanie autorskie, WTDK 2018 — fot. Adrian Nikiel

dr Kamila Augustyn

Spotkanie autorskie, WTDK 2018 — fot. Adrian Nikiel

Tadeusz Deptuła, Faustyna Toeplitz-Cieślak, Izabela Żukowska

zdjęcia: Adrian Nikiel

Strony prezentowanych wydawnictw:

Instytut Pamięci Narodowej (prof. Krzysztof Kawalec)

Via Nova (prof. Krzysztof Ruchniewicz, prof. Marek Zybura, prof. Rafał Eysymontt, Stanisław Klimek)

Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe (Bernd Schuchter, Krzysztof Huszcza, Joanna Żak-Bucholc, dr Kamila Augustyn)

Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf (prof. Romuald M. Łuczyński)

Arkady (Faustyna Toeplitz-Cieślak, Izabela Żukowska)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.