Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Konkurs „Wydarzenia muzealne Dolnego Śląska” — konferencja prasowa

Konkurs „Wydarzenia muzealne Dolnego Śląska”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Oddziałem Dolnośląskim Stowarzyszenia Muzealników Polskich organizują konkurs mający wyłonić najciekawsze wydarzenia muzealne zrealizowane przez dolnośląskie muzea. Obecnie przygotowywana jest druga edycja konkursu, dotycząca wydarzeń z 2023 roku.

Głównym celem konkursu jest promocja najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez dolnośląskie muzea. Organizatorom zależy na prezentacji ich potencjału, który należy wykorzystać w umacnianiu tożsamości kulturowej oraz promocji regionu. W konkursie mogą uczestniczyć muzea państwowe, samorządowe i prywatne, których statuty lub regulaminy zostały uzgodnione z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na obszarze województwa działalność prowadzi około siedemdziesięciu takich instytucyj.

W konkursie wyodrębniono pięć kategorii:

1. wystawy regionalne,

2. wystawy historyczne,

3. wystawy sztuki,

4. przedsięwzięcia edukacyjne niezwiązane z wystawami czasowymi,

5. projekty naukowo-badawcze.

Kapituła konkursu, złożona z wybitnych znawców kultury i mediów, w każdej kategorii przyzna trzy nagrody finansowe oraz dwa wyróżnienia. Przy podejmowaniu decyzji członkowie Kapituły będą kierowali się: stopniem wykorzystania własnych zbiorów przy realizacji wydarzeń, innowacyjnością projektów, możliwością wykorzystania ich do rozwoju muzeów, potencjałem promocyjnym oraz znaczeniem wydarzeń dla kultury Dolnego Śląska.

Zgłoszenia wydarzeń w formie prezentacji będą przyjmowane przez sekretariat konkursu do 30 kwietnia 2024 r. Regulamin konkursu znajduje się na stronie oddziału SMP.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 18 października 2024 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Podczas konferencji prasowej 4 marca 2024 r. informacji na temat konkursu udzielili: pan Krzysztof Maj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pan Jacek Drejer, prezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, pan dr hab. Maciej Szymczyk, członek zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, pan dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz pani Izabela Kurc-Kuriata, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Konkurs „Wydarzenia muzealne Dolnego Śląska” — konferencja prasowa (MNWr, 4 III AD 2024) – fot. Adrian Nikiel

dr hab. Piotr Oszczanowski, Krzysztof Maj (4 III AD 2024) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.