Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Wzrost i rozwój gospodarczy — dr Jakub Bożydar Wiśniewski

Wzrost i rozwój gospodarczy

Instytut Misesa

Wykład pana doktora Jakuba Bożydara Wiśniewskiego, wygłoszony podczas VII Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa w Sulejowie, podejmuje tematykę wzrostu i rozwoju gospodarczego. Prelegent podkreśla konsekwentnie, że ten pierwszy jest zjawiskiem o charakterze ilościowym, drugi zaś zjawiskiem o charakterze jakościowym. W ramach wystąpienia omówione zostały najważniejsze czynniki odpowiedzialne za oba powyższe zjawiska: specjalizacja, podział pracy, akumulacja kapitału, innowacje, przedsiębiorczość oraz odpowiednie otoczenie instytucjonalne. Wspomniany został również istotny fakt, iż wzrostu i rozwoju gospodarczego nie trzeba postrzegać w kategoriach wąsko materialistycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.