Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » X. Filip Guépin — wspomnienie

X. Filip Guépin — wspomnienie

Requiescat in pace

W Wielkim Poście, tym okresie roku liturgicznego, w którym szczególnie doceniamy dar posługi kapłańskiej, jaką mogą cieszyć się wierni Tradycji katolickiej, warto wrócić myślami do 11 lutego 2023 r. – dnia uroczystości pogrzebowych x. Filipa Guépina.

Msza Święta w intencji Zmarłego rozpoczęła się o godz. 9.00 w święto Matki Bożej z Lourdes. Sprawowana była w kaplicy pod wezwaniem Chrystusa Króla przy ul. Allonville 88 w Nantes. Doczesne szczątki kapłana zostały następnie odprowadzone na cmentarz Bouteillerie.

X. Filip Guépin urodził się w Niort 13 lutego 1951 r., odbył studia w seminarium w Ecône i otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a 29 czerwca 1977 r. Po ponad dwóch latach posługi duszpasterskiej w regionie Bordeaux został wydalony z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X z powodu odmowy uznania Jana Pawła II za wikariusza naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Odpowiadając na prośby wielu katolików, podjął pracę w Nantes, mieście do tej pory pozbawionym miejsca, w którym byłaby regularnie sprawowana Msza Święta. Przez blisko 43 lata sprawował Msze i udzielał sakramentów w kaplicy pw. Chrystusa Króla. Był czcicielem św. Joanny d’Arc, którą upamiętniał corocznym publicznym hołdem. Pracował również jako kapłan weteranów – co roku na wyspie Yeu odprawiał Msze w intencji marszałka Filipa Pétaina i żołnierzy poległych w trakcie obu wojen światowych. Sprawował opiekę nad wspólnotami zakonnymi w Saint Aubin-des-Châteaux i Montauban. 15 sierpnia każdego roku prowadził procesje w Treillières, gdzie znajduje się przywrócona kultowi Bożemu kaplica pw. Matki Bożej od Darów.

X. Filip Guépin zmarł 7 lutego. Módlmy się o spokój duszy tego bojownika o Wiarę oddanego tradycyjnej liturgii Kościoła, miłośnika brewiarza, kapłana odrzucającego kompromisy z modernizmem. Naśladujmy go w umiłowaniu Mszy Świętej.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.