Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Zachowania mniejszości narodowych wobec agresji sowieckiej na Polskę — Zbigniew Jarząbek, Halszka Bielecka

Zachowania mniejszości narodowych wobec agresji sowieckiej na Polskę

Akademia Patriotów

Wrocławskie obchody osiemdziesiątej rocznicy agresji sowieckiej na Polskę odbyły się w siedzibie stowarzyszenia Civitas Christiana, gdzie Akademia Patriotów i współpracujące z nią środowiska 17 września 2019 roku zorganizowały spotkanie przybliżające mieszkańcom naszego miasta postawy mniejszości narodowych w obliczu wkraczającego ze wschodu okupanta. Prezentujemy wystąpienia przedstawicieli Akademii: pana Zbigniewa Jarząbka, który przypomniał realia ekonomiczne II Rzeczpospolitej z uwzględnieniem położenia i nastrojów mniejszości ukraińskiej, oraz pani Halszki Bieleckiej, która nakreśliła ogólny obraz zachowań Białorusinów we wrześniu 1939 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Tomasz Zieliński, Zbigniew Jarząbek, Halszka Bielecka, Stanisław Srokowski — fot. Adrian Nikiel

Tomasz Zieliński, Zbigniew Jarząbek, Halszka Bielecka, Stanisław Srokowski

zdjęcie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.