Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Strategiczne znaczenie powstania warszawskiego, konteksty i możliwości — dr hab. Tadeusz Marczak, prof. AWL

Strategiczne znaczenie powstania warszawskiego, konteksty i możliwości

Civitas Christiana

Pomiędzy kolejnymi falami SARS-CoV-2 reaktywowane zostały (na jak długo?) wrocławskie Poniedziałki na Kuźniczej. 30 sierpnia 2021 roku gościem Civitas Christiana był pan prof. Tadeusz Marczak, który zabrał głos w toczącej się od siedemdziesięciu siedmiu lat dyskusji na temat powstania warszawskiego. Prelegent już na wstępie podkreślił, że jest przeciwnikiem stanowiska, które można scharakteryzować, odwołując się do głośnej xiążki pana red. Piotra Zychowicza – Obłęd ‘44. Podobnie z dezaprobatą pana profesora spotkały się opinie na temat powstania lansowane w historiografii Polski Ludowej. Jak można było wnioskować z dalszej części wystąpienia, jego zdaniem latem 1944 r. Warszawa po raz kolejny stała się częścią przedmurza, tym razem ratując Europę Zachodnią przed sowiecką inwazją. Pięciomiesięczne opóźnienie ofensywy na froncie wschodnim sprawiło, że w następnym roku Armia Czerwona zatrzymała się na Łabie, a nie na Renie – lub nawet dalej…

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem oraz dyskusji wokół stanowiska prelegenta:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.