Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Debata wokół zbrodni katyńskiej — „Życie w cieniu śmierci” — mgr Krzysztof Łagojda, prof. Marek Zybura, dr Łukasz Kamiński

Debata wokół zbrodni katyńskiej — „Życie w cieniu śmierci”

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

Rodziny polskich obywateli zamordowanych wiosną 1940 roku na podstawie decyzji Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) są bohaterami xiążki pana Krzysztofa Łagojdy zatytułowanej Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty (IPN Wrocław 2016). Spotkanie autorskie we Wrocławiu, w którym obok twórcy publikacji wzięli udział panowie prof. Marek Zybura i dr Łukasz Kamiński, a także potomkowie ofiar Katynia, odbyło się 8 marca 2017 roku.

Z recenzji pana prof. dra hab. Krzysztofa Ruchniewicza: Dotąd w polu badań naukowych historyków nie znalazło się doświadczenie osób, dla których śmierć z rąk NKWD ponad 20 tysięcy polskich jeńców i aresztowanych stała się niewyobrażalną tragedią i które naznaczyła na całe dalsze życie. Chodzi oczywiście o najbliższych krewnych zabitych: żony, dzieci, rodziców, rodzeństwo… Tym właśnie problemem w swojej książce zajął się Krzysztof Łagojda. Podstawą jego badań stały się wielogodzinne rozmowy z członkami rodzin wymordowanych jeńców, uzupełnione dokumentami i bogatą literaturą przedmiotu. Na tej podstawie autor podjął próbę odtworzenia życia tych rodzin w różnych okresach, począwszy od czasu wojny po koniec PRL. Stale szukał odpowiedzi na pytanie, jak zamordowanie ojca i męża przez NKWD wpłynęło na życie bliskich, w jaki sposób toczyła się egzystencja rodzin po wojnie, jak szukano informacji o losie zmarłego, jak podtrzymywano pamięć o nim, wreszcie jak odbierano stanowisko władz w tej sprawie. Krzysztof Łagojda w swej książce pokazuje, że zbrodnia katyńska to nie tylko akcja eksterminacyjna na rozkaz Stalina i drażliwy problem polityczny, ale i trwająca dziesięciolecia tragedia wielu tysięcy rodzin, rana, która częstokroć nigdy się nie zagoiła.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

CSNE — Spotkanie autorskie — fot. Adrian Nikiel

CSNE — Spotkanie autorskie — fot. Adrian Nikiel

CSNE — Spotkanie autorskie — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.