Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Żydzi z prowincji. Świdnicki i Wałbrzyski Okręgi Synagogalne w latach 1812-1945 — dr Anna Grużlewska

Żydzi z prowincji. Świdnicki i Wałbrzyski Okręgi Synagogalne w latach 1812-1945

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

W 1812 roku w Królestwie Prus został ogłoszony edykt emancypacyjny umożliwiający Żydom osiedlanie się w miastach, w których do tej pory mogli przebywać jedynie czasowo, jako np. dobrze widziani partnerzy handlowi. Na Dolnym Śląsku spowodowało to napływ nowych mieszkańców, przybyszów z terenów położonych na północ i wschód od tej dzielnicy. Równouprawnieni Żydzi szybko asymilowali się z niemiecką większością, podczas wojen prowadzonych przez Prusy wielu z nich zostało odznaczonych Krzyżami Żelaznymi. Jednak po rewolucji narodowosocjalistycznej, kiedy obłędna teoria rasowa stała się podstawowym kryterium oceny ludzi, ich patriotyzm na nic się nie przydał. Wprawdzie Żydzi niemieccy zachowywali się jak Niemcy, myśleli jak Niemcy i – np. dla polskich Żydów, z którymi w latach II wojny światowej dzielili teren getta – byli Niemcami, lata czterdzieste przetrwali przede wszystkim ci z nich, którym udało się wyemigrować. Dziś ślady po obecności Żydów z Dolnego Śląska można znaleźć nawet na Filipinach.

21 listopada 2017 roku o dziejach tej społeczności opowiadała na spotkaniu WTMH pani dr Anna Grużlewska. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.