Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Monarchia. Alternatywa – Mit – Anachronizm

Monarchia. Alternatywa – Mit – Anachronizm

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zaproszenie na konferencję naukową

organizowaną przez Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

Monarchia. Alternatywa – Mit – Anachronizm

Kraków, 20 listopada 2014 roku

Monarchia uchodzi za przestarzałą formację społeczną, nieprzystającą do ery demokracji, haseł powszechnej równości i swobód. W komentarzach i dyskusjach prowadzonych na łamach prasy traktowana jest z pewną nonszalancją i nie do końca poważnie. Z drugiej strony jednak, w kulturze stale pojawiają się odwołania do tradycji monarchicznych, do rytuałów i symboli władzy. Do dziś w społecznej pamięci żyją wspomnienia wielkich rodów, monarchów kochających swój lud i szczerze wierzących w swoje powołanie. Szeroko nagłaśniane są, wydawałoby się, mało znaczące dzisiaj wydarzenia, jak królewskie alianse, uroczystości rodzinne czy kurtuazyjne wizyty w zaprzyjaźnionych krajach. Temat monarchistyczny eksploatowany jest w kulturze popularnej, która odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu personalistycznie ujmowanej historii, odczytywanej przez pryzmat biografii znanych dynastów. Są w końcu i tacy, dla których monarchia, mimo swych ułomności, jest najlepszą, najbardziej efektywną i sprawiedliwą formą rządów.

Przedmiotem naszego zainteresowania chcemy uczynić wszystkie wymienione tutaj aspekty dzisiejszego myślenia o monarchii, koncentrując się wokół terminów – haseł znajdujących się w tytule konferencji. Będziemy starali się przybliżyć odpowiedź na pytanie, czy monarchia jest jedynie kłopotliwym przeżytkiem, sentymentem lub kulturowym nawykiem, czy też uparta obecność tej idei i stałe do niej odwołania w (po)nowoczesnym świecie są dowodem na istnienie pewnych uniwersalnych wartości, odbiciem ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa i porządku, jaką daje umocowana transcendentnie władza.

Naszymi rozważaniami chcielibyśmy objąć między innymi zagadnienia:

    Idea monarchii w Europie oraz jej przemiany,

    Monarchia jako forma organizacji społecznej i forma organizacji przestrzeni,

    Dynastie Europy i świata oraz ich znaczenie kulturowe,

    Elementy wizerunku władcy oraz jego konstruowanie,

    Wzór monarchy w polskiej tradycji szlacheckiej i próby jego realizacji,

    Wątek „dobrego króla” w folklorze różnych krajów,

    Rytuały oraz wielkie okazje monarchiczne i ich obraz medialny,

    Cesarze i królowie, rody i zamki w różnych kontekstach kultury popularnej (prasa, film, literatura),

    Wirtualne monarchie, imperia i mikronacje,

    Uzurpacje, samozwańcy i skandaliści.

Obrady konferencyjne odbywać się będą w Sali im. Michała Bobrzyńskiego Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Planujemy publikację książkową wyników konferencji – monografię, zawierającą artykuły zaopiniowane do druku i pozytywnie ocenione przez niezależnych recenzentów.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest elektroniczne dokonanie rejestracji oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

Rejestracji należy dokonać na stronie http://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=157.

Termin rejestracji upływa 20 listopada 2014 roku.

Strona konferencji

Monarchia. Alternatywa – Mit – Anachronizm

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.