Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Cnoty króla Stanisława Augusta — Marcello Bacciarelli i jego supraporty z Sali Audiencjonalnej Dawnej w Zamku Królewskim w Warszawie

Cnoty króla Stanisława Augusta — Marcello Bacciarelli i jego supraporty z Sali Audiencjonalnej Dawnej w Zamku Królewskim w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie

Muzeum Łazienki Królewskie

ul. Agrykola 1, Warszawa

14 grudnia 2016 roku o godz. 18.00 w Pałacu na Wyspie odbędzie się ostatni w tym roku wykład z cyklu Oświeceniowa republika marzeń. Spotkanie poświęcone będzie twórczości Marcelego Bacciarellego, nadwornego artysty Stanisława Augusta. Wykład pt. Cnoty króla Stanisława Augusta – Marcello Bacciarelli i jego supraporty z Sali Audiencjonalnej Dawnej w Zamku Królewskim w Warszawie wygłosi pani Izaura Jakacka.

Stanisław August jako oświeceniowy władca prowadził działalność edukacyjno-ideologiczną, w której ważną rolę odgrywały sztuki wizualne. W czasie przebudowy Zamku Królewskiego w 1777 r. istotne funkcje propagandowe przypisał Pokojowi Tronowemu (obecnie nazywanemu Salą Audiencjonalną Dawną). Wśród dekoracji nad drzwiami znalazły się cztery płótna pędzla Marcelego Bacciarellego, które przedstawiały cnoty królewskie.

Do dziś nie ma jednak przekonującej odpowiedzi na pytanie, jakie właściwie cnoty artysta przedstawił na życzenie króla. Można domniemywać, że pierwotne przesłanie ideowe dzieł Bacciarellego uległo zatarciu. Jest możliwe także, że ich niejednoznaczność (choć w kontekście sztuki królewskiej lepiej byłoby użyć określenia „wieloznaczność”) była zamierzona, a artysta w ten szczególny sposób spełnił życzenie monarchy. Wykład przybliży różne możliwości interpretacyjne, ponadto zostanie wzbogacony o opis barwnej historii dzieł oraz prezentację niedostępnych dla szerokiej publiczności grafik związanych z supraportami.

Izaura Jakacka – historyk i archeolog. Absolwentka Instytutu Archeologii oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie zajmuje się badaniami nad wpływem tradycji antycznych na literaturę popularną epoki wiktoriańskiej. Specjalizuje się w historii idei oraz historii nowożytnej czasów stanisławowskich. Koncentruje się na tradycjach antycznych, szczególnie obecnych w sztukach wizualnych doby Oświecenia i ich ideowym przesłaniu.

Zgodnie z metodą Artura O. Lovejoya analizuje wpływ sztuki na koncepcje władzy króla Stanisława Augusta i kształtowanie światopoglądu epoki. Jest autorką takich prac, jak: Supraporty z Sali Audiencjonalnej Dawnej. Historia, inspiracja i interpretacja (2009) czy Posążki z Nowej Sali Tronowej. Próba rekonstrukcji znaczenia ideologicznego (2009).

Współpracowniczka Działu Oświatowego Zamku Królewskiego w Warszawie, współorganizatorka przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych mających na celu popularyzowanie wiedzy historycznej. Współpracuje z Fundacją Edukacyjną „Varsovia” jako nauczyciel historii.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.