Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Nicolás Gómez Dávila — myśliciel współczesny?

Nicolás Gómez Dávila — myśliciel współczesny?

Jacek Bartyzel

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydawnictwo Furta Sacra zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pod tytułem „Nicolás Gómez Dávila – myśliciel współczesny?”.

Konferencja odbędzie się w Krakowie-Przegorzałach (Dom Gościnny Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jodłowa 13, Kraków) w dniach 21-22 (środa-czwartek) października 2009 r.

W dyskusji udział wezmą m.in.: prof. Miguel Ayuso Torres (Universidad Pontificia Comillas, Madryt), prof. José Díaz Nieva (Universidad San Pablo CEU, Madryt), Dr Radomír Malý (Uniwersytet Czeskie Budziejowice), dr hab. Adam Wielomski (Akademia Podlaska, Siedlce), dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Sylwia Zawadzka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, dr Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), dr Krzysztof Urbanek (Furta Sacra, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa).

Nicolás Gómez Dávila – myśliciel współczesny?

Nicolás Gómez Dávila (1913–1994) umarł piętnaście lat temu. Myśl tego – jak go określił prof. Franco Volpi z Uniwersytetu w Padwie – „Bożego samotnika”, za życia jej twórcy prawie zupełnie nieznana, od kilkunastu lat podbija świat: studiują ją niemieccy konserwatyści, interesuje się nią włoska lewica, komentują hiszpańscy tradycjonaliści…

W Polsce, gdzie od 2006 roku pojawiają się kolejne tomu przekładów z hiszpańskojęzycznego oryginału (Następne scholia do tekstu implicite [2006], Nowe scholia do tekstu implicite. Tom I [2007], Nowe scholia do tekstu implicite. Tom II [2009]), również nadszedł czas, by w sposób pogłębiony i krytyczny zmierzyć się z tym zadziwiającym, „reakcyjnym” dziełem. Dziełem, które – dodajmy – powstawało w trakcie czytania, „na marginesie” lektur, daleko na peryferiach, na obrzeżach naszej chrześcijańskiej, łacińskiej i helleńskiej kultury.

W tym momencie pojawia się często zadawane ostatnimi czasy pytanie: czy rzeczywiście nasza kultura wznosi się jeszcze na fundamencie greckiej filozofii, rzymskiego prawa i chrześcijańskiego objawienia? Najgłośniejsze postacie i nurty współczesnej refleksji intelektualnej wydają się temu stanowczo i jednoznacznie przeczyć.

I to właśnie taka, wykorzeniona współczesność: antropocentryczna, relatywistyczna, demokratyczna i religijnie, co najwyżej, indyferentna, jest bezlitośnie atakowana przez Nicolása Gómeza Dávilę. „Kolumbijski reakcjonista” jest bowiem myślicielem teocentrycznym i tradycjonalistycznym, dla którego nawet konserwatyzm stracił rację bytu. Patrząc z perspektywy kogoś, kto prześledził i przemyślał całość dziejów zachodniej kultury, z jednej strony mówi o apokaliptycznej wyjątkowości naszych czasów, a z drugiej – przypomina o elementach dla tej kultury zasadniczych. Porusza przy tym problemy filozoficzne, politologiczne, pedagogiczne, kwestie związane z teorią prawa i historią sztuki. Nie stroni od refleksji mądrościowej, z uporem usiłując ocalić od zapomnienia stare prawdy: oczywiste dla naszych intelektualnych poprzedników, co najmniej problematyczne dla ludzi współczesnych.

Czy Nicolás Gómez Dávila jest myślicielem współczesnym? Jeżeli weźmiemy pod uwagę czas, w którym żył, trudno nam będzie zaprzeczyć. Lecz jeżeli za kryterium przyjmiemy idee, które wyznawał, odpowiedź nie będzie już tak banalnie łatwa i jednoznaczna1.

Program konferencji

Panel I: Reakcja samotnika

 • Dr Radomír Malý (Uniwersytet Czeskie Budziejowice) – „Czy filozofia reakcjonizmu Nicolása Gómeza Dávili może przemówić do dzisiejszego chrześcijanina?”
 • Mgr Adam Danek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – „Nicolás Gómez Dávila jako archaista”
 • Sebastian Stodolak (Student Filozofii, Uniwersytet Warszawski) – „Samotnik z Bogoty. Małe studium samotności”

Panel II: Kompozycja pointylistyczna –
filozofia, politologia, teoria prawa

 • Dr Krzysztof Urbanek (Furta Sacra, Warszawa) – „Tzw. śmierć Boga. Nicolás Gómez Dávila o myśli Fryderyka Wilhelma Nietzschego”
 • Jakub Kawka (student Prawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – „Koncepcja Świętego Cesarstwa w myśli Nicolása Gómeza Dávili a idee polityczne Hispanidad”
 • Piotr Wilkowski (student Prawa, Uniwersytet Warszawski) – „Pojęcie preskrypcji na przestrzeni wieków. Od starożytnego Rzymu do Nicolása Gómeza Dávili”

Panel III: Czasy ostateczne

 • Dr hab. Adam Wielomski, prof. AP, (Akademia Podlaska, Siedlce) – „Apokalipsa polityczna. Rozważania wokół pewnego scholium Nicolása Gómeza Dávili”
 • Mgr Maciej Zakrzewski, (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – „Scholia w obliczu końca. Krytyka bolszewizmu i demokracji w świetle pism Mariana Zdziechowskiego i Nicolása Gómeza Dávili”

Panel IV: Między fideizmem a racjonalizmem

 • Dr Sylwia Zawadzka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) – „Krytyka nowożytnego racjonalizmu w ujęciu Nicolása Gómeza Dávili”
 • Mgr Piotr Musiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – „O wierze i rozumie. Podobieństwo koncepcji Nicolása Gómeza Dávili i Johna Henry’ego Newmana”

Panel V: Recenzje książek autorów obcych

 • Dr hab. Adam Wielomski, prof. AP, (Akademia Podlaska, Siedlce) – „Recenzja książki Tilla Kinzla (Niemcy) Nicolás Gómez Dávila. Parteigänger verlorener Sachen [Nicolás Gómez Dávila. Stronnik przegranych spraw]”
 • Dr Krzysztof Urbanek (Furta Sacra, Warszawa) – „Recenzja książki Alfreda Andrésa Abada Torresa (Kolumbia) Pensar lo implícito. En torno a Gómez Dávila [Myśleć to, co implicite. Wokół Gómeza Dávili]”

Panel VI: Katolicyzm, tradycjonalizm,
konserwatyzm, nacjonalizm

 • Dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) – „Juste milieu w polityce i w teologii. Komentarz do scholium Nicolása Gómeza Dávili: Santo Tomás: ¿un «orleaniste» de la teología?”
 • Prof. Miguel Ayuso Torres (Universidad Pontificia Comillas, Madryt) – „Nación y nacionalismo. Una reflexión sobre el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila” [„Naród i nacjonalizm. Rozważania na temat myśli Nicolása Gómeza Dávili”]
 • Prof. José Díaz Nieva (Universidad CEU–San Pablo, Madryt) – „Conservatismo y conservadores en Colombia” [„Konserwatyzm i konserwatyści w Kolumbii”]
 • Dr Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) – „Plebejska dusza. Obraz pospólstwa w twórczości Nicolása Gómeza Dávili”

Organizatorzy konferencji

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydawnictwo Furta Sacra

Komitet organizacyjny – Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dr Krzysztof Urbanek,
mgr Maciej Zakrzewski, mgr Piotr Musiewicz, mgr Daria Maślona


1 http://www.inp.uj.edu.pl/konferencje/gomez/sylwetka

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.