Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Osobliwości i absurdy dawnej reklamy. Przypadek międzywojennych „Wiadomości Literackich”

Osobliwości i absurdy dawnej reklamy. Przypadek międzywojennych „Wiadomości Literackich”

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

wraz z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki UWr

serdecznie zapraszają na dziewiąty wykład z cyklu

Wiosna z kulturą dwudziestolecia międzywojennego

pani dr hab. Maria Tarnogórska

Osobliwości i absurdy dawnej reklamy. Przypadek międzywojennych „Wiadomości Literackich”

28 maja 2015 roku, godz. 18.00

Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, Wrocław

Maria Tarnogórska – pracuje w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UWr; autorka dwóch monografii: Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku (1997) oraz Genus ludens. Limeryk w polskiej kulturze literackiej (2012)

Atmosfera „pewnej niepowagi”, charakteryzująca „Wiadomości Literackie” Mieczysława Grydzewskiego, nie pozostawała bez wpływu na poetykę publikowanych na jego łamach tekstów reklamowych. Zamiłowanie do absurdalnego żartu, wszelkich kuriozów oraz ekstrawagancji wyobraźni znajdowało swój wyraz w często ludycznym i zaskakującym dziwnością stylu reklam, którego komizm zdawał się wpisywać w tradycję rodzącego się w ówczesnej Polsce nonsensowego humoru. O słuszności takiego kierunku interpretacji przekonuje niewątpliwie słynny tom Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego W oparach absurdu, zawierający wiele nonsensów, stylizowanych właśnie na gatunek reklamy.

Maria Tarnogorska

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.