Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Druki wrocławskiego Kalamburu

Druki wrocławskiego Kalamburu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

plac Powstańców Warszawy 5

Druki wrocławskiego Kalamburu

10 maja26 czerwca 2016 roku

Kurator wystawy: Wojciech Kaczorowski

Książki poświęcone teatrowi, wydawnictwa poetyckie i prozatorskie oraz liczne druki ulotne złożą się na wystawę. W sumie pokazanych zostanie 100 publikacji obrazujących działalność artystyczną wrocławskiego Teatru Kalambur.

Celem ekspozycji jest przypomnienie i pokazanie trudnej do przecenienia, kulturotwórczej roli, jaką pełnił przez kilkadziesiąt lat we Wrocławiu Kalambur – najpierw jako Teatr Studencki, później Ośrodek Teatru Otwartego, i wreszcie jako Ośrodek Sztuki Otwartej. Wypracowaną koncepcję „sztuki otwartej” – przede wszystkim w sensie artystycznym, ale także rozumianej jako wzajemny inspirujący kontakt różnych kultur, krajów i narodów – realizował Kalambur na różnych planach, przede wszystkim w obszarze teatralnym, prezentując własne spektakle i organizując międzynarodowe festiwale teatralne, które do końca lat 80. były ważną ścieżką kontaktu kultury polskiej z kulturą europejską i pozaeuropejską. Kalambur stanowił również, zwłaszcza dla młodych twórców, forum pozateatralnych wypowiedzi artystycznych w takich obszarach, jak literatura, plastyka, muzyka, fotografia. Ważną dziedziną kulturalnej i artystycznej aktywności Kalamburu była działalność wydawnicza, obejmująca książki poświęcone teatrowi i sztuce otwartej, a także broszury z tekstami poetyckimi i prozatorskimi oraz duża liczba okolicznościowych druków ulotnych, towarzyszących spektaklom teatralnym, wystawom, wernisażom, festiwalom, koncertom.

Intencją wystawy jest właśnie stworzenie retrospektywnego obrazu działalności edytorskiej Kalamburu i przywrócenie pamięci o publikacjach, które odegrały znaczącą rolę w kulturze i sztuce w II połowie XX w.

Druki wrocławskiego Kalamburu

Wykłady

Muzeum Narodowe

7 maja 2016 r., godz. 12.00

Śląski Wawel. Artyści włoscy w służbie księcia Jerzego II

Cykl: Mój Śląsk. Fascynacje

Miano Śląskiego Wawelu Zamek Piastów Śląskich w Brzegu zyskał za sprawą włoskich artystów zatrudnionych w połowie XVI w. przy przebudowie obiektu w stylu renesansowym. Projekt był wzorowany na Zamku Królewskim w Krakowie. W czasie wykładu prelegentka, pani Barbara Przerwa, przedstawi najważniejsze zagadnienia modernizacji zamku przeprowadzonej na zlecenie księcia Jerzego II i jego żony Barbary z Hohenzollernów. Wstęp wolny, sala 116.

8 maja 2016 r., godz. 12.00

Nie suknia zdobi człowieka, lecz człowiek suknię. Kilka uwag o obyczajach, modzie i strojach

Cykl: Z rodziną do Muzeum

Wszyscy wiemy, że ważniejszym od stroju i urody jest charakter człowieka. Mimo to fascynują nas zmiany w modzie – szczególnie w sukniach kobiecych. Na kolejnym spotkaniu dla dzieci pani Iwona Gołaj, w oparciu o obrazy z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, opowie o krynolinach i tiurniurach, a także wyjaśni niezrozumiałe już dziś słowa, takie jak rogówka czy berta. Zabawa plastyczna dla dzieci w wieku 6-12 lat, wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod numerem tel. 71 372 51 48 (w godz. 9.00-15.00).

Druki wrocławskiego Kalamburu

***

Muzeum Etnograficzne

ul. Romualda Traugutta 111/113

7 maja 2016 r., godz. 15.00

Pamiątka z pielgrzymki

W zbiorach Muzeum Etnograficznego znajduje się wiele cennych obiektów, które określić można jako „pamiątki z pielgrzymki”. Dolnośląska sztuka ludowa rozwijała się bowiem w ścisłym powiązaniu z religijnością, a zwłaszcza z pielgrzymowaniem. Z wykładu pani Elżbiety Berendt będzie można m.in. dowiedzieć się, jakie przedstawienia były najbardziej popularne w naszych regionie, dlaczego Madonna Kłodzka odwraca się od wiernych, kogo swoim patronatem obejmuje ukrzyżowana kobieta z męskim zarostem oraz co odróżnia mandylion od veraikonu. Wstęp wolny.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.