Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: „EFEKT CANTILLONA — czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie?” — spotkanie autorskie

„EFEKT CANTILLONA — czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie?” — spotkanie autorskie

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” i Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu zapraszają na spotkanie autorskie z panem doktorem Arkadiuszem Sieroniem poświęcone książce zatytułowanej EFEKT CANTILLONA – czyli dlaczego pieniądz ma znaczenie? Publikacja powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, która została wyróżniona nagrodą prezesa Rady Ministrów.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w sali 10 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Komandorskiej 118/120 we Wrocławiu (plan kampusu). Poprowadzi je pan Mateusz Benedyk, prezes Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa.

Któż się nie zgodzi, że pieniądz ma znaczenie? Niestety, ekonomiści nie eksplorują dostatecznie kwestii związanych z inflacją monetarną i efektem Cantillona, czyli efektem dystrybucyjno-cenowym wynikającym z nierównomiernych zmian w podaży pieniądza, oraz jego wpływem na gospodarkę. Wzrost podaży pieniądza nie wpływa w tej samej proporcji i w tym samym czasie na salda pieniężne wszystkich podmiotów gospodarczych – nowe pieniądze wprowadzane są do gospodarki poprzez określone kanały – dlatego też następuje dystrybucja dochodu oraz zmiany w strukturze relatywnych cen i produkcji. Książka stanowi pierwsze systematyczne badanie kreacji nowych pieniędzy i kredytu w duchu pionierskiej analizy Ryszarda Cantillona. Autor pokazuje, że dla gospodarki istotny nie jest wyłącznie sam wzrost podaży pieniądza, ale także sposób, w jaki on zachodzi. Publikacja stanowi ważny głos w fundamentalnej debacie na temat roli czynników pieniężnych w gospodarce, jak również na temat efektów i zasadności luźnej polityki monetarnej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.