Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Europa Środkowa od nowa?

Europa Środkowa od nowa?

Międzynarodowe Centrum Kultury

Europa Środkowa od nowa?

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Kraków

3 września 2019 r., godz. 18.00

Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy Europa Środkowa? Czy istnieje literatura środkowoeuropejska i co ją wyróżnia? Jaki wizerunek narodu wyłania się z hymnów krajów naszego regionu? Jakie zapomniane mosty łączą Kraków z Budapesztem? Próbę odpowiedzi na te pytania podejmie pan prof. Csaba G. Kiss, węgierski historyk kultury i literatury, eseista, znawca problematyki środkowoeuropejskiej, w rozmowie z panem Rafałem Wiśniewskim.

Csaba G. Kiss jest profesorem Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie; do 2010 roku był wykładowcą w Katedrze Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki oraz w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem wizytującym na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, Uniwersytecie w Zagrzebiu, Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze oraz Uniwersytecie Karola w Pradze.

Doświadczenie węgierskiego października 1956 – tak ważne dla całego jego pokolenia – i reakcja Polaków na te wydarzenia utwierdziły prof. Kissa w przekonaniu, że dialog polsko-węgierski dostarcza klucza i kontekstu dla zrozumienia dziejów obu krajów, a także ich miejsca w kulturze i cywilizacji europejskiej.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na następujących zagadnieniach: nacjonalizm, mity i symbole narodowe w kulturze Europy Środkowej, stosunki węgiersko-polskie i węgiersko-słowackie. Prof. Jacek Purchla we wstępie do wyboru esejów i szkiców prof. Kissa pt. Lekcja Europy Środkowej (Międzynarodowe Centrum Kultury 2009) pisał: Csaba Kiss jest jednym z naszych najwierniejszych Przyjaciół, a zarazem prawdziwym misjonarzem idei Europy Środka […]. Węgier, który tak wiele wysiłku włożył nie tylko w badanie tożsamości własnego narodu, lecz może przede wszystkim w zrozumienie duszy swoich słowiańskich sąsiadów.

Przywołanym tematom poświęcił wiele książek, które składają się na fascynujący obraz literatury, kultury i zagadnień narodowościowych w Europie Środkowej, kreślony piórem Węgra, dbającego wszakże, aby widzieć sprawy z wielu perspektyw. Prace prof. Csaby G. Kissa wydawane były m.in. we Francji, w Niemczech, Chorwacji i Polsce oraz na Słowacji. W naszym kraju ukazał się Dziennik polski (1980-1982) (Instytut Lingwistyki. Filologia Węgierska UAM, Poznań 2000), Lekcja Europy Środkowej: eseje i szkice (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2009), Powinowactwa wyszehradzkie. Wspomnienia, szkice, eseje (Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2016).

Spotkanie z profesorem poprowadzi Rafał Wiśniewski – hungarysta i dyplomata. W latach 1992–1997 dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Następnie pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, autor reformy dyplomacji kulturalnej, inicjator powstania Instytutu Adama Mickiewicza. Ambasador RP na Węgrzech (2001–2005), wiceminister spraw zagranicznych m.in. do spraw współpracy rozwojowej i dyplomacji kulturalnej (2005–2007), dyrektor generalny Służby Zagranicznej (2007–2010), ambasador RP w Danii (2010–2015).

Europa Środkowa od nowa?

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.