Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Gniezno: „Gniezno – miasto królów”

„Gniezno – miasto królów”

Muzeum Początków Państwa Polskiego

Od 3 sierpnia do 16 grudnia 2012 r. w Muzeum Początków Państwa Polskiego jest prezentowana wystawa „Gniezno – miasto królów”, której działania promocyjne i edukacyjne są częścią projektu Miasta Gniezna Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski.

Celem wystawy jest przedstawienie roli Gniezna — pierwszej stolicy Polski jako miejsca legitymizacji władzy monarszej, a zarazem – siedziby arcybiskupów, dysponujących wyłącznym przywilejem koronacji władców. Wystawa ukaże okoliczności kolejnych koronacji królewskich za panowania dynastii Piastów, sukcesję tronu piastowskiego przez Andegawenów i Władysława Jagiełłę, polityczny i jednocześnie sakralny charakter ceremoniału koronacyjnego w wiekach średnich. Dzięki zaprezentowanym dziełom sztuki sakralnej i świeckiej, wystawa ukaże trwałość tradycji historycznej Gniezna jako kolebki państwa polskiego, również w czasach I Rzeczpospolitej.

Na ekspozycji znalazło się ponad 140 zabytków, wypożyczonych z wiodących instytucji kulturalnych w kraju i za granicą. Do wystawy opracowano bogato ilustrowany dwujęzyczny katalog zawierający teksty poświęcone tematyce pierwszych koronacji królewskich w Polsce.

Gniezno.jpg

Wystawie towarzyszy także specjalny program edukacyjny „ZOSTAŃ KRÓLEM!”. Obejmuje on lekcje muzealne oraz cykl bezpłatnych warsztatów i działań kreatywnych. Od września zapraszamy najmłodsze dzieci na lekcję „Poczet królów na wesoło”, a starsze na warsztaty obywatelskie „Jak powstało państwo polskie” oraz „Państwo w budowie”, podczas których zastanowimy się nad rolą władcy w średniowieczu i we współczesnym społeczeństwie. Natomiast podczas specjalnego bezpłatnego cyklu warsztatów poznawać będziemy m.in. tajniki królewskiej siedziby, sekrety kancelarii króla oraz przebieg ceremonii koronacji. Będziemy uczyć się tańca dworskiego oraz sporządzimy dokument pisząc piórem. Zajęcia skierowane będą do rodzin z dziećmi oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Muzeum Początków Państwa Polskiego: ul. Kostrzewskiego 1, Gniezno.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.