Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: In vitro. Fikcja a rzeczywistość

In vitro. Fikcja a rzeczywistość

Katolicka Wspólnota Studentów Medycyny / Studenckie Koło Naukowe Bioetyki

In vitro. Fikcja a rzeczywistość

Serdecznie zapraszamy w imieniu Katolickiej Wspólnoty Studentów Medycyny i Studenckiego Koła Naukowego Bioetyki na kolejny wykład z cyklu Płodność i odpowiedzialność. Tym razem zajmiemy się zagadnieniem in vitro. Naszymi gośćmi będą: prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś oraz prof. dr hab. Stanisław Cebrat.

Pan prof. dr hab. Stanisław Cebrat – specjalista w dziedzinie genetyki, kierownik Zakładu Genomiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadził wieloletnie badania na temat dynamiki populacji oraz zmian genomowych w aspekcie ewolucji. Ma obszerną, popartą badaniami wiedzę na temat in vitro.

Pan prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś jest specjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa, profesorem w I Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek Rady Naukowej Fundacji Życie i Płodność oraz Kobieta i Natura. Zajmuje się również etyką i socjologią prokreacji, ginekologią operacyjną i nowoczesnym położnictwem o charakterze intensywnej opieki położniczej w skrajnych postaciach patologii ciąży.

Po prelekcjach szanownych gości każdy będzie miał możliwość aktywnego włączenia się do dyskusji.

Zapraszamy: 13 listopada 2015 roku, godz. 17.00. Sala wykładowa im. Wiktora Brossa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66, Wrocław.

In vitro

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.