Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010

Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010

Instytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN–KŚZpNP Oddział w Łodzi

Katedra Historii Historiografii Uniwersytetu Łódzkiego

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010

Instytut Historii UŁ, Kamińskiego 27 A, Łódź, 8-10 XII 2010 r. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołując na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 r. Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powierzył mu nie tylko pieczę nad archiwaliami komunistycznych służb specjalnych oraz ściganie zbrodni popełnionych w imię totalitarnych ideologii. Obarczył także obowiązkiem prowadzenia badań nad najnowszą historią Polski, a w szczególności struktur i metod działania instytucji, których funkcjonariusze dopuścili się zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz prowadzeniem w tym zakresie edukacji publicznej.

Dziesięć lat istnienia IPN – KŚZpNP wydaje się odpowiednim momentem do dokonania merytorycznego bilansu jego dokonań naukowych i edukacyjnych. Bilansu sporządzonego sine ira et studio, abstrahującego od artykułowanych w mniej lub bardziej odległej przeszłości ocen i oczekiwań politycznych. Bilansu, którego przeprowadzenie jest czymś oczywistym w państwie prawa i naturalnym w pluralistycznym środowisku naukowym.

O wygłoszenie referatów na konferencji zwracamy się do historyków związanych z ośrodkami akademickimi i naukowymi z całego kraju. Prowadzących badania nad różnymi dziedzinami najnowszej historii Polski, prezentującymi rozmaite postawy metodologiczne i światopoglądy. Niektórzy z nich ongiś pracowali lub współpracowali z IPN – KŚZpNP. Z oczywistych względów nie ma wśród nich badaczy aktualnie zatrudnionych w tej instytucji. Mamy jednak nadzieję, że wezmą oni czynny udział w dyskusji podczas konferencji.

Organizatorzy przewidują wydanie materiałów pokonferencyjnych drukiem.

Ze względów organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie drogą mailową (na adres andrzej.czyzewski@ipn.gov.pl) do 29 października o zgłoszaniu udziału w konferencji.

Program konferencji

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.