Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Kino popularne na miarę naszych możliwości. Janusza Majewskiego próby w filmie gatunkowym

Kino popularne na miarę naszych możliwości. Janusza Majewskiego próby w filmie gatunkowym

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki wraz z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki UWr serdecznie zapraszają na piąty wykład z cyklu Zima i wiosna z kulturą PRL-u.

 panowie mgr Przemysław Dudziński, lic. Robert Dudziński

Kino popularne na miarę naszych możliwości.
Janusza Majewskiego próby w filmie gatunkowym

25 lutego 2014 r., godz. 18.00

Kino Nowe Horyzonty (ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, II piętro)

Pomimo czynionych od kilku lat wysiłków badawczych, mapa popularnej kultury audiowizualnej doby PRL-u posiada wciąż wiele białych plam. Jednym z istotnych, nierozstrzygniętych problemów jest kształt, w jakim funkcjonowało w tym czasie kino gatunkowe. Od momentu pojawienia się przyzwolenia, a nawet zamówienia władz na tę instytucję kultury popularnej, twórczość filmowa weszła w fazę eksperymentów z formułami, które miały z jednej strony zaspokajać potrzeby masowego odbiorcy, a z drugiej wpasowywać zmieniające się ramy narzucane kinematografii odgórnie.

Jednym z twórców experymentujących w swej twórczości – z różnym zresztą powodzeniem – był Janusz Majewski, reżyser takich filmów jak: Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię, Lokis. Rękopis profesora Wittembacha, Sprawa Gorgonowej, Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, C.K. Dezerterzy, którym przyglądać się będziemy jako świadectwom zmagań o kształt kina gatunkowego w PRL-u.

Bracia Przemysław i Robert Dudzińscy – związani z Uniwersytetem Wrocławskim badacze kultury popularnej doby PRL-u, szczególnie jej przejawów audiowizualnych. Członkowie Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” i współtwórcy projektu Film-Kultura-Społeczeństwo.

Przemysław Dudziński – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, sekretarz redakcji interdyscyplinarnego czasopisma naukowego „Tematy z Szewskiej”. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię kina popularnego w kontekstach historii kultury i życia codziennego, w tym szczególnie: kino japońskie i amerykańskie, kino doby PRL-u, refleksję nad kinem gatunków, historię kina grozy, problematykę adaptacji filmowej, metodologie badania filmu jako artefaktu kultury i propedeutykę historii filmu. Doktorant Studiów Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotowuje pracę pt. Reżimy wyobraźni – wokół fantastyki filmowej w dobie PRL-u.

Robert Dudziński – student ostatniego roku studiów magisterskich w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół różnych aspektów kultury popularnej, w szczególności zaś zagadnień dotyczących literatury, kinematografii i gier. Obecnie przygotowuje pracę magisterską poświęconą porównaniu literackich i filmowych (a w szczególności telewizyjnych) kryminałów PRL-u.

Przypominamy, że patronem całego cyklu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Zima i wiosna z kulturą PRL — plan spotkań

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.