Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Kolekcja sfragistyczna Fryderyka Augusta Vossberga

Kolekcja sfragistyczna Fryderyka Augusta Vossberga

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

plac Powstańców Warszawy 5

Kolekcja sfragistyczna Fryderyka Augusta Vossberga

14 marca28 maja 2017 roku

Brązowy tłok miejskiej pieczęci Olsztyna z II połowy XIV wieku oraz woskowe pieczęcie komturów krzyżackich i przedstawicieli szlachty pruskiej z zaginionego dokumentu, tzw. rozejmu łęczyckiego z 1433 r., to najcenniejsze eksponaty prezentowane na tej kameralnej wystawie. Pokazanych zostanie około pięćdziesięciu zabytków pochodzących z kolekcji Fryderyka Augusta Vossberga.

Pieczęć biskupa warmińskiego Franza Kuhschmalza, 1433

F.A. Vossberg (1800-1870) – numizmatyk, sfragistyk, kolekcjoner. Pracował jako radca bankowy i pruski tajny registrator w Berlinie. Kształcił się m.in. w Inowrocławiu, Kwidzynie i Grudziądzu. Był członkiem wielu naukowych towarzystw historycznych w Niemczech oraz archeologicznego w Petersburgu, a także współzałożycielem Towarzystwa Numizmatycznego w Berlinie. Opublikował liczne prace dotyczące numizmatyki, sfragistyki i heraldyki.

Pieczęć krakowskiej kapituły katedralnej, II połowa XV w.

W 1875 r. wrocławskie Muzeum Starożytności Śląskich zakupiło cały zbiór sfragistyczny kolekcjonera. W jego skład wchodziły 22 tłoki pieczętne i 5636 pieczęci. Były tam zarówno oryginalne artefakty, jak i ich dziewiętnastowieczne kopie. Sytuacja ta jednak odzwierciedlała tendencje typowe dla ówczesnego kolekcjonerstwa sfragistycznego. Kolekcjonerzy często wykonywali odlewy oryginałów, a jednym z celów wystawy jest przybliżenie tego zjawiska. I tak np. – obok oryginalnych pieczęci biskupów poznańskich, ryskich i warmińskich oraz kapituł katedralnych Krakowa, Konstancji i Trewiru – zaprezentowane zostaną gipsowe odlewy przykładowych pieczęci królewskich, książęcych, kościelnych i miejskich. Bez wątpienia do ciekawszych eksponatów należeć będą pieczęcie kolońskich stowarzyszeń politycznych, związków cechowych i mieszczan, tzw. Gaffeln. Pieczęcie te odcięte zostały, tak jak i wszystkie pozostałe, od dokumentu, przy którym były przywieszone. W tym przypadku był to statut samorządności kolońskiej, tzw. Verbundbrief, który sporządzony został 14 września 1396 r. w 23 egzemplarzach.

Pieczęć komtura człuchowskiego Zakonu Szpitala NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie, 1433

Pieczęć biskupa ryskiego Nikolausa von Nauen, 1229-1253

Pieczęć arcybiskupa ryskiego Johanna I von Lunnen, 1285

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.