Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Drogi do Niepodległości

Drogi do Niepodległości

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego / Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Konferencja Drogi do Niepodległości

8 października 2018 roku, godz. 17.30

słowo wstępne wygłoszą: pan dyrektor Zamku Królewskiego prof. Wojciech Fałkowski, pan prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcin Schirmer, pan marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Piotr Biliński

moderator: pan prof. Andrzej Chojnowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

prelegenci:

pan prof. Włodzimierz Suleja (dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej): Aktywizm polski okresu I Wojny Światowej wobec organów emancypacyjnych w Królestwie Polskim

pan prof. Krzysztof Kawalec (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego): Polska „wielka” czy „mała”? KNP wobec programu budowy Polski pod hegemonią Niemiec

pan prof. Zdzisław Julian Winnicki (Uniwersytet Wrocławski): Rada Regencyjna Królestwa Polskiego: geneza, dokonania, znaczenie

pan prof. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk): Aktywność międzynarodowa Rady Regencyjnej

pan prof. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Stolica Apostolska wobec niepodległościowych aspiracji Polski w latach I wojny światowej

Po wygłoszonych referatach odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi pan prof. Andrzej Chojnowski.

organizatorzy: Zamek Królewski w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego

Zapraszamy: Zamek Królewski w Warszawie, plac Zamkowy 4

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.