Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Kraina ryb, czapli i bocianów. Tłoki sądowych pieczęci wiejskich wolnego państwa żmigrodzkiego

Kraina ryb, czapli i bocianów. Tłoki sądowych pieczęci wiejskich wolnego państwa żmigrodzkiego

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 5

Kraina ryb, czapli i bocianów.
Tłoki sądowych pieczęci wiejskich wolnego państwa żmigrodzkiego

30 maja27 sierpnia 2023 roku

Kurator wystawy: Artur Hryniewicz

Przedstawiały zwierzęta i różne gatunki drzew występujące w Dolinie Baryczy – takie niezwykłe tłoki pieczętne używane były przez sądy wolnego państwa żmigrodzkiego. Silny związek przedstawień napieczętnych z walorami przyrodniczymi Doliny Baryczy wyróżnia te zabytki sfragistyczne spośród ogromnej liczby pieczęci wiejskich z przedstawieniami Temidy, patronów lokalnych kościołów czy najróżnorodniejszych narzędzi rolniczych. Jest to jedyny w swoim rodzaju i tak zwarty zbiór tego typu artefaktów.

Prezentowane tłoki pieczętne pochodzą z 40 miejscowości (co odpowiada 40 książęcym sądom) żmigrodzkiego wolnego państwa stanowego. Powstało ono po roku 1492 w wyniku wydzielenia części terytoriów księstwa oleśnickiego i nadania im szczególnego statusu prawnego.

W większości są to tłoki z drugiej połowy XVIII w. Czternaście z nich jest datowanych – od 1761 do 1814 r. Na dziesięciu znajduje się też godło rodu Hatzfeldów – kotwa. Jednak to, co dominuje w przedstawieniach napieczętnych, to elementy flory i fauny Doliny Baryczy. Architektura występuje tylko w trzech przypadkach, alegorie w dwóch, zobaczymy również po jednym przykładzie przedstawienia świętego oraz innych postaci ludzkich. Są też narzędzia rolnicze, lecz tylko na tłokach dwóch miejscowości.

Tłok pieczęci sądowej wsi Dobrosławice, 1774 r.

Prezentowane tłoki sądowe związane są z kancelaryjną działalnością sołeckiego sądu wiejskiego, który zaistniał na tym obszarze wraz z zachodnią kolonizacją i przejściem poszczególnych miejscowości na prawo niemieckie. Przewodniczącym takiego organu wymiaru sprawiedliwości zostawał sołtys, który miał do pomocy dwóch przysięgłych ławników.

Najstarsze dokumenty wymieniające znanych z imienia sołtysów tego regionu pochodzą z początku XV w. – mówi pan Artur Hryniewicz, kurator wystawy. – Z całą pewnością funkcjonowali już znacznie wcześniej i kierowane przez nich urzędy oprócz uprawnień sędziowskich posiadały jeszcze pełnomocnictwa policyjne i administracyjne. Zajmowały się np. przyjmowaniem skarg, ściganiem sprawców wykroczeń, egzekwowaniem postanowień sądów dworskich, pobieraniem podatków, prowadzeniem listy rekrutów, kontrolowaniem miar i wag, administrowaniem budynkami gminnymi, regulowaniem prac komunalnych, podziałem pastwisk i ugorów itp. Stąd widoczny jest na niektórych prezentowanych tłokach tak duży stopień ich zużycia.

Dopełnieniem tej ekspozycji będą wiejskie tłoki sądowe z innych rejonów Dolnego Śląska oraz zbiór górnośląskich odcisków pieczęci gminnych podarowane Śląskiemu Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności na początku XX w. przez opolskiego nauczyciela dr. Oskara Wilperta.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.