Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Ksieni trzebnicka, Krystyna Pawłowska z Wierzbna, czyli sarmackie drogi kultury religijnej na Śląsku

Ksieni trzebnicka, Krystyna Pawłowska z Wierzbna, czyli sarmackie drogi kultury religijnej na Śląsku

Organizacja Monarchistów Polskich / Klub Muzyki i Literatury

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu i Organizacja Monarchistów Polskich zapraszają na prelekcję pani dr Anny Sutowicz pt.

Ksieni trzebnicka, Krystyna Pawłowska z Wierzbna, czyli sarmackie drogi kultury religijnej na Śląsku

Krystyna Pawłowska z Wierzbna pełniła urząd ksieni cysterek trzebnickich w latach 1674-1699. Ta potomkini wielkopolskiego rodu szlacheckiego przyczyniła się do rozkwitu podupadłego wskutek reformacji opactwa, które w XVII wieku przyciągało w swoje progi przede wszystkim polskie szlachcianki, dzięki czemu klasztor stał się na Śląsku ważnym ośrodkiem kultury religijnej o obliczu sarmackim.

Ksieni utrzymywała rozległe kontakty z wieloma środowiskami kościelnymi i dworem królewskim w Rzeczpospolitej, dbając o promocję swojej wspólnoty i sanktuarium św. Jadwigi. Pobudzenie kultu tej księżnej wiązało się z przebudową klasztoru i barokizacją świątyni, co stało się jednym z ważniejszych dzieł Pawłowskiej. O bogactwie życia duchowego i szerokości horyzontów myślowych trzebnickiej opatki świadczą liczne, choć rozproszone zabytki rękopiśmienne, drukowane i dzieła sztuki – zachowane do dziś w kilku archiwach i bibliotekach państwowych i kościelnych, które dotąd nie zostały poddane kompleksowej analizie historycznej.

Zapraszamy: 20 stycznia 2022 roku, godz. 18.00. Klub Muzyki i Literatury, plac Tadeusza Kościuszki 10, Wrocław. Spotkanie transmitowane online

Wydarzenie na Facebooku

Anna Sutowicz – dr nauk humanistycznych, historyk, publicystka, członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Ksieni trzebnicka, Krystyna Pawłowska z Wierzbna (plakat do druku)

Ksieni trzebnicka, Krystyna Pawłowska z Wierzbna, czyli sarmackie drogi kultury religijnej na Śląsku

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.