Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Ekonomia wolnego rynku

Ekonomia wolnego rynku

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia KoLiber / Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia KoLiber i Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości mają zaszczyt zaprosić Państwa na kurs Ekonomia wolnego rynku, który poprowadzi pan Jakub Bożydar Wiśniewski.

Wykłady odbędą się o godzinie 19.00 w sali 202B (wtorki) i sali 501B (czwartki) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (budynek B przy ul. Kuźniczej 46).

Wstęp na prelekcje jest darmowy. Za udział przynajmniej w trzech z pięciu spotkań przewidziany jest certyfikat ukończenia kursu.

Kurs składa się z cyklu pięciu prelekcji szczegółowo opisanych poniżej:

27 października 2015 roku, sala 202B – Ekonomia, wartość i wycena

W ramach wykładu przedstawiony zostanie krótki rys historyczny dyscypliny, jaką jest ekonomia, wraz z kilkoma przełomowymi punktami w jej rozwoju. Szczególna uwaga poświęcona zostanie tzw. rewolucji marginalistycznej oraz powiązanej z nią teorii wartości i wyceny, stanowiącej de facto fundament całej współczesnej ekonomii.

Link do wydarzenia

3 listopada 2015 roku, sala 202B – Niepewność i równowaga

W tym wykładzie omówiona zostanie zależność pomiędzy dwoma pozornie przeciwstawnymi, ale kluczowymi dla rozumienia zjawisk ekonomicznych, pojęciami – niepewnością i równowagą. Analiza tej zależności zilustrowana zostanie kwestiami takimi jak np. ta, dlaczego hazard jest ryzykowny w przeciwieństwie do inwestycji giełdowych oraz dlaczego nie istnieje żaden przepis na bycie skutecznym przedsiębiorcą.

Link do wydarzenia

5 listopada 2015 roku, sala 501B – Przedsiębiorczość i kalkulacja

Rozwijając pewne kluczowe wątki z wykładu poprzedniego, w tym wykładzie skupimy się na ściślejszej analizie zjawiska przedsiębiorczości w różnych jego przejawach oraz na kluczowej roli, jaką pełni przedsiębiorca w racjonalnie alokującej zasoby gospodarce. W ramach tejże analizy poruszone zostaną m.in. kwestie takie jak ta, czy sprawnie funkcjonująca gospodarka socjalistyczna jest naprawdę logicznie niemożliwa i czy urzędnik może w jakimkolwiek stopniu skutecznie naśladować rynkowego przedsiębiorcę.

Link do wydarzenia

10 listopada 2015 roku, sala 202B – Pieniądz, kapitał i kryzysy gospodarcze

W tym wykładzie omówione zostaną podstawy teorii pieniądza oraz kapitału, a także to, w jaki sposób i w jakich warunkach zależności między nimi pozwalają na skuteczną koordynację produkcji w czasie lub też systematycznie ją zaburzają, prowadząc do cykli koniunkturalnych i kryzysów gospodarczych.

Link do wydarzenia

12 listopada 2015 roku, sala 501B – Interwencjonizm

Wykład poświęcony będzie analizie porównawczej instytucji działających dzięki środkom ekonomicznym oraz tych działających dzięki środkom politycznym. Jej celem będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy polityczne ingerencje w system swobodnych transakcji rynkowych mogą kiedykolwiek doprowadzić do rezultatów uznanych za społeczne korzystne, czy też – zakładając nawet najlepsze intencje ingerujących – z konieczności prowadzą one do efektów przeciwnych niż zamierzone.

Link do wydarzenia

Serdecznie zapraszamy!

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.