Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie — przeszłość, teraźniejszość i wyzwania przyszłości

Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie — przeszłość, teraźniejszość i wyzwania przyszłości

Studenckie Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych

Studenckie Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone sytuacji naszych rodaków na Wileńszczyźnie:

Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie — przeszłość, teraźniejszość i wyzwania przyszłości

Przewidziane prelekcje:                              

— Jarosław Skuder: Sytuacja mniejszości polskiej po roku 1989 — problemy i wyzwania

— dr Aleksander Srebrakowski — adiunkt w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Wrocławskiego: Rys historyczny obecności Polaków na terenach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz ich zmieniającej się sytuacji

— Tomasz Chudzinski: Uwarunkowania prawnomiędzynarodowe dotyczące sytuacji mniejszości narodowych we współczesnej Europie

— dr hab. Tadeusz Marczak, prof. UWr: Stosunki polsko-litewskie na tle polskiej polityki wschodniej

Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2011 r. (piątek), godz. 13:00-16:00, w sali 301C na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii przy ulicy Więziennej 8/12 we Wrocławiu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.