Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Toruń: Myśl kontrrewolucyjna w epoce „Wiosny Ludów”, Risorgimento i wojen karlistowskich

Myśl kontrrewolucyjna w epoce „Wiosny Ludów”, Risorgimento i wojen karlistowskich

Jacek Bartyzel

Prof. UMK, dr hab. Jacek Bartyzel, kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz kierownik naukowy międzynarodowej konferencji naukowej „Myśl kontrrewolucyjna w epoce „Wiosny Ludów”, Risorgimento i wojen karlistowskich. W 200. rocznicę urodzin Juana Donosa Cortésa (6 V 1809) i Jaime L. Balmesa (28 VIII 1810) oraz w 100. rocznicę śmierci Don Carlosa Maríi de Borbón y Austria-Este (18 VII 1909)”, ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do obecności na konferencji, która odbędzie się w Toruniu (Hotel Uniwersytecki UMK, ul. Szosa Chełmińska 83a) dnia 23 października 2009 r.

Celem konferencji jest przedstawienie panoramy myśli kontrrewolucyjnej w burzliwej epoce rewolucji połowy XIX wieku w krajach romańskich (Francja, Włochy, Hiszpania i Portugalia). Analizie i interpretacji poddane zostaną doktryny polityczne tych myślicieli, którzy bronili tradycyjnej monarchii chrześcijańskiej oraz autorytetu i niezawisłości papiestwa przeciwko liberałom, demokratom i socjalistom, dążącym do ustanowienia nowego, laickiego systemu politycznego opartego o zasadę suwerenności ludu.

Program konferencji

Sesja 1: Karlizm i jego wrogowie
Prowadzenie: prof. UMK, dr hab. Jacek Bartyzel

 • Prof. Ordinario Dr. Miguel Ayuso Torres (Universidad Pontificia Comillas de Madrid) — Carlismo y tradicionalismo: una visión hispánica y comparada
 • Prof. Dr. José Luis Orella Martínez (Universidad San Pablo-CEU de Madrid) — El nuevo carlismo en el cambio de siglo (XIX-XX)
 • Mgr Bartłomiej Różycki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) — Zawiedziony przez „Upragnionego”. Tradycjonalizm w epoce Ferdynanda VII

Sesja 2: Papieski rzym jako ultramontański portus salutis (Donoso Cortés)
Prowadzenie: doc. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

 • Prof. UMK, dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) — Trzy wcielenia Donosa Cortésa: konstytucjonalista — decyzjonista — prowidencjalista
 • Dr Krzysztof Urbanek (Wydawnictwo „Furta Sacra”) — „Katolicyzm albo śmierć”. Kilka uwag na temat mów parlamentarnych Juana Donosa Cortésa
 • Mgr Radosław Kołatek (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa) — Juana Donosa Cortésa wizja państwa

Sesja 3: W poszukiwaniu juste milieu
Prowadzenie: dr Artur Ławniczak

 • Dr Arkadiusz Barut (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu) — Depolityzacja jako źródło rewolucji permanentnej. Alexisa de Tocqueville’a i Françoisa Guizota krytyka zaniku polis
 • Dr Joanna Sondel-Cedarmas (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) — Vincenzo Gioberti jako rzecznik idei prymatu cywilizacyjnego Włoch
 • Doc. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań) — Wizja monarchii Hohenzollernów w oczach Juana Donosa Cortésa

Sesja 4: Konserwatyści w Nowym Świecie
Prowadzenie: dr Joanna Sondel-Cedarmas

 • Dr Artur Ławniczak (Uniwersytet Wrocławski) — Prawica Romanoameryki w pierwszym stuleciu po uzyskaniu niepodległości
 • Prof. Dr. José Díaz Nieva (Universidad San Pablo-CEU de Madrid) — Ecos y visiones de Diego Portales

Organizator konferencji

Katedra Hermeneutyki Polityki
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Kierownik naukowy – prof. UMK, dr hab. Jacek Bartyzel
 • Sekretarze naukowi – dr Dariusz Góra-Szopiński, mgr Marcin Polakowski
 • Współpraca przy organizacji — Studenckie Koło Myśli Politycznej

Organizatorzy dziękują za pomoc również dr. Krzysztofowi Urbankowi oraz mgr. Bartłomiejowi Różyckiemu.

Konferencja naukowa „Myśl kontrrewolucyjna…” — Toruń, 23 października 2009 r.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.