Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: „Poemat dla dorosłych” Adama Ważyka – poetycka polityka w PRL-u

„Poemat dla dorosłych” Adama Ważyka – poetycka polityka w PRL-u

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki wraz z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki UWr serdecznie zapraszają na jedenasty wykład z cyklu Zima i wiosna z kulturą PRL-u.

pani dr hab. Joanna Orska

„Poemat dla dorosłych” Adama Ważyka – poetycka polityka w PRL-u

15 kwietnia 2014 r., godz. 17.00

Galeria Miejska (ul. Kiełbaśnicza 28)

Jak wyjaśnić fenomen jednego z największych awangardowych poetów, doskonałego tłumacza, autorytetu w dziedzinie wersologii, posługującego się w lekturze rygorystycznym systemem sformalizowanych przesłanek – zarazem w pierwszym dziesięcioleciu PRL-u zagorzałego propagatora komunistycznej doktryny i prominenta reżimu? Adam Ważyk do historii literatury miał okazję przejść nie tylko jako twórca Poematu dla dorosłych, ale także jako autor najbardziej brutalnego i groteskowego zarazem ataku na Gałczyńskiego w czasie słynnego zjazdu ZLP w 1950 roku, na którym większość liczących się wówczas pisarzy składała samokrytyki. Poemat dla dorosłych to jednak nie tylko jeden z kolejnych, „odwilżowych”, publicystycznych w gruncie rzeczy rozrachunków z przeszłością. Jeżeli warto go dzisiaj przypominać, to kwestionując granice, jakie w poetyckim świecie autora przebiegałyby pomiędzy tym, co polityczne, biograficzne i wersologiczne czy wierszowe.

dr hab. Joanna Orska – krytyk, literaturoznawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi warsztaty krytycznoliterackie na specjalności Krytyka Literacka i Artystyczna oraz na kierunku Kultura i Praktyka Tekstu (Twórcze pisanie i edytorstwo). Zajmuje się przede wszystkim najnowszą poezją. Autorka książek: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (2004), Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006 (2006) i Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (2013). Publikowała w „Tekstach Drugich”, „Odrze”, „Twórczości”, „Dekadzie Literackiej”, „FA-arcie”, „LITERZE”.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.