Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Poznań: POLEKO 2011

POLEKO 2011

Ambasada Królestwa Norwegii

Ambasada Norwegii, jak co roku, zaprasza do norweskiego stoiska (Hala 3, Stoisko 51) na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO (22-25 listopada 2011). W programie m.in. konferencja „Dzień Norweski”, która poświęcona będzie problematyce ochrony klimatu, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Przedstawione zostaną przykłady technologicznych rozwiązań sektora „czysta energia i środowisko”, funkcjonujących w Norwegii oraz możliwości ich zastosowania w warunkach polskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału podmioty publiczne i prywatne z całej Polski.

Konferencja „Dzień Norweski” obejmie trzy obszary tematyczne: ochronę klimatu ze szczególnym uwzględnieniem czystych technologii węglowych oraz szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadową i recykling. W ramach pierwszej sesji poruszonych zostanie szereg zagadnień dotyczących właściwego gospodarowania energią oraz ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Podczas drugiej sesji przedstawione zostaną sposoby sprawnego gospodarowania ściekami w gminach wiejskich i miejskich. Trzecia sesja, poświęcona gospodarce odpadowej zaprezentuje nowoczesne, innowacyjne i spełniające wymogi UE rozwiązania dotyczące zrównoważonej gospodarki odpadami, szczególnie interesujące w świetle nowych przepisów prawnych w Polsce.

Konferencję otworzy Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce, JE Enok Nygaard. Zabierze w niej również głos Stein Inge Nesvaag, Radca Ambasady ds. Grantów Norweskich i EOG, który nawiąże do wykorzystania funduszy w Polsce w sektorze „środowisko i energia” w latach 2004-2009 oraz poinformuje o nowym programie grantów na lata 2009-2014.

Udział w „Dniu Norweskim” na POLEKO 2011 pozwoli na bliższe poznanie potencjalnych norweskich partnerów, gotowych do współpracy z polskimi podmiotami w realizacji różnych projektów, w tym również dofinansowanych z Grantów Norweskich i EOG w ramach przyszłych naborów.

Zgłoszenie na Konferencję: prosimy o rejestrację online, poprzez wejście na link: www.mtp24.pl.

Należy założyć swoje konto, zalogować się i wybrać ankietę „Dzień Norweski POLEKO 2011”. Zgłaszając się na Konferencję, uzyskają Państwo bezpłatny bilet na Targi POLEKO w środę, 23 października 2011.

Zapraszamy także serdecznie do odwiedzenia przedstawicieli norweskich firm na Targach POLEKO 2011, Hala 3, Stoisko 51.

Dodatkowych informacyj udziela pani Ewa Kwast.

Senior Market Adviser, Royal Norwegian Embassy, Commercial Section Innovation Norway

tel: +48 22 581 0 585, tel. kom: +48 601 43 86 86

Międzynarodowe Targi Poznańskie: ul. Głogowska 14, Poznań.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.