Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Gliwice: Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej. Powiew wolności

Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej. Powiew wolności. Strategie twórcze między reportażem, dokumentalizmem a inscenizacją

Czytelnia Sztuki

Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej. Powiew wolności. Strategie twórcze między reportażem, dokumentalizmem a inscenizacją

26–27 maja 2022 roku w Czytelni Sztuki odbędzie się sesja naukowa „Lata 80. XX wieku w fotografii polskiej. Powiew wolności. Strategie twórcze między reportażem, dokumentalizmem a inscenizacją”. Sympozjum będzie drugą z serii konferencji organizowanych przez Czytelnię Sztuki we współpracy z dr. Krzysztofem Jureckim, których tematem są wybrane fenomeny oraz tendencje artystyczne w fotografii polskiej drugiej połowy XX wieku analizowane w świetle różnorodnych perspektyw badawczych. Rezultatem sesji będzie także książka, która ukaże się w naszej oficynie w roku przyszłym – mówi pan Grzegorz Krawczyk, założyciel i szef Czytelni Sztuki.

Lata 80. XX wieku były interesującym okresem dla różnorodnych eksploracji w dziedzinie fotografii jako zapisu rzeczywistości. Ze względu na wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. był to czas dramatyczny. Dekada zaczęła się karnawałem Solidarności, trwającym od sierpnia 1980. Używając medium fotografii, utrwalano przemiany społeczno-polityczne, w tym przede wszystkim strajki oraz brutalizację działań aparatu represji. Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało, że fotografowie działali także w undergroundzie, a ich dorobek do tej pory jest odkrywany. Lata 80. to rozwój fotografii w ramach „sztuki przy Kościele” oraz w obrębie dekadenckiej Kultury Zrzuty, jak również działań indywidualnych twórców. W tym czasie rozwijały się dokument i reportaż, ponadto podjęta została ponownie próba definicji ruchu neoawangardowego. Mieliśmy także do czynienia z aktywnością o charakterze feministycznym w kontekście państwa socjalistycznego.

Lata 80. w fotografii to różne czasopisma („Fotografia”, „Obscura”, „Foto”), galerie państwowe i prywatne. Odbywały się sympozja i przeglądy fotografii (Gorzów Wlkp.), gdzie dochodziło do wymiany myśli i dyskusji o stanie fotografii. Aktywnie działali krytycy: Urszula Czartoryska, Jerzy Busza, Ryszard Bobrowski, i historycy, starający się opisać status quo wydarzeń. W latach 80. tworzone były dwie kolekcje: w Muzeum Sztuki w Łodzi (Urszula Czartoryska) i w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (Adam Sobota). Był to czas prezentacji w Polsce wystaw: Fotografia polska. Featurning Original Masterworks from Public and Private Collections in Poland 1839 to 1945 and Selection of Avant-Garde Photography, Film and Video from 1945 to the Present (Międzynarodowe Centrum Fotografii w Nowym Jorku w 1979, Muzeum Sztuki w Łodzi w 1980) oraz Fotografia polska 1900-1981 w Centrum Pompidou w Paryżu w 1981 – będących najważniejszymi prezentacjami historycznymi, jakie do tej pory zorganizowano. Lata 80. to także czas krystalizacji ważnych postaw czy zmian w twórczości takich fotografów, jak: Jerzy Lewczyński, Zofia Rydet, Wojciech Prażmowski, Natalia LL, Ewa Partum, Teresa Gierzyńska, grupa Łódź Kaliska oraz innych, którzy czekają na odkrycie.

Zapisy

Program:

26 maja

moderator: pani Maria Franecka

Godz. 10.00 – otwarcie sympozjum (pan Grzegorz Krawczyk, szef Czytelni Sztuki)

1) Rola wydarzeń historycznych. Ruch Solidarności oraz powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego (pan Stanisław Jasiński)

2) Niechciana fotografia. Fotografia społeczna początku lat 80. XX wieku. Fotografia społeczna, reportażowa, prasowa czy socjologiczna? (pan dr Henryk Kuś)

3) Przemiany „fotografii elementarnej” (pan dr Andrzej Saj)

Godz. 11.30

4) Inscenizowanie jako strategia myślenia o przestrzeni i czasie – lata 80. w twórczości Grzegorza Przyborka i Stefana Wojneckiego (pani prof. Marianna Michałowska)

5) Fotografia w ruchu „sztuki przy Kościele”. Sakralność sztuki (pan dr Krzysztof Jurecki)

6) Fotografia neoawangardowa a kwestia postmodernizmu (pan dr Adam Sobota)

7) Artysta neoawangardowy i fotografia lat 80. XX wieku (pani Jolanta Męderowicz)

Godz. 14.30 – dyskusja

Godz. 17.00 – pokaz filmu Andrzeja Różyckiego pt. Nieskończoność dalekich dróg. Podsłuchana i podpatrzona Zofia Rydet (1989). Wieczór wspomnień o Andrzeju Różyckim.

27 maja

moderator: pan dr Krzysztof Jurecki

Godz. 9.30

1. Fotografia w Kulturze Zrzuty. Granice wolności artystycznej (pan dr Krzysztof Jurecki)

2. Wobec „męskiego spojrzenia”. Polskie fotografki lat 80. XX wieku (pani dr hab. Magdalena Samborska)

3. Otwarcie na fotografię? Najważniejsze muzea i galerie fotograficzne w latach 80. Rola ZPAF-u (pani Lena Wicherkiewicz)

4. Heterotopie. Fotografia polska lat 80. w kolekcji Muzeum Fotografii w Krakowie (pan Marek Janczyk)

Godz. 11.30

5. Zapis fotograficzny zestawiony z autorskim tekstem jako sposób prowadzenia narracji na temat własnych przemyśleń i doświadczeń (pani Maria Franecka)

6. Kontakty międzynarodowe. Pozycja fotografii polskiej na świecie (pan dr Adam Sobota)

7. Krytyka fotograficzna. Najważniejsze pisma. Inicjatywy i sympozja (pani dr Weronika Kobylińska)

Godz. 13.00 – dyskusja i podsumowanie sympozjum

Czytelnia Sztuki, ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice. Kurator: pan dr Krzysztof Jurecki.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.