Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Londyn: Promocja albumu łazienkowskiej kolekcji malarstwa

Promocja albumu łazienkowskiej kolekcji malarstwa

Muzeum Łazienki Królewskie / The Wallace Collection

Promocja albumu łazienkowskiej kolekcji malarstwa

The Wallace Collection, Hertford House, Manchester Square, Londyn

20 maja 2016 roku, godz. 18.00

Angielscy czytelnicy będą mogli poznać historię kolekcji Stanisława Augusta, który w swojej letniej rezydencji – Pałacu na Wyspie w Łazienkach – planował otwarcie pierwszego w Polsce publicznego muzeum. Spotkanie promocyjne dotyczące albumu zatytułowanego The Stanisław August Collection of Paintings at the Royal Łazienki. Catalogue odbędzie się w The Wallace Collection w Londynie.

Stanisław August (1732-1798, król Polski w latach 1764-1795), „król-architekt”, wybitny mecenas i kolekcjoner sztuki, autor pamiętników, uznawanych za jedno z najbardziej oryginalnych dzieł swojej epoki, jako władca elekcyjny nie dziedziczył zbiorów po swych królewskich poprzednikach. Posiadanie kolekcji dzieł sztuki było ważnym, a nawet koniecznym środkiem budowania prestiżu i pozycji władcy w ówczesnej Europie, dlatego Stanisław August musiał stworzyć zbiór od podstaw. W roku abdykacji króla jego kolekcja obrazów liczyła aż 2478 dzieł.

Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich. Katalog to publikacja poświęcona w całości królewskiej kolekcji obrazów Stanisława Augusta, prezentowanej obecnie w Pałacu na Wyspie w Łazienkach. Bogata szata graficzna, zawierająca ponad 200 ilustracji, stanowi dopełnienie najnowszych wyników badań, prowadzonych przez specjalizujące się w historii malarstwa nowożytnego Dorotę Juszczak i Hannę Małachowicz. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie w 2015 roku. Jej anglojęzyczne wydanie – The Stanisław August Collection of Paintings at the Royal Łazienki. Catalogue – będzie mieć premierę w Londynie. O królewskiej kolekcji i jej losach opowiedzą: autorka katalogu, pani Dorota Juszczak, oraz wybitny znawca epoki oświecenia, pan prof. Ryszard Butterwick.

The Stanisław August Collection of Paintings at the Royal Łazienki — fot. P. Czarnecki

W tym liczącym ponad 570 stron opracowaniu, oprócz glos dotyczących poszczególnych płócien, wiele miejsca poświęcono historii powstawania królewskiej kolekcji, atrybucji dzieł i ich ikonografii. W publikacji szczególny nacisk położony został na przebadanie historii obrazów i ich źródłowej dokumentacji. Autorki wnikliwie prześledziły drogę, jaką przebyły kolejne dzieła, zanim trafiły do królewskich zbiorów. Dopełnieniem warstwy tekstowej katalogu są nowe zdjęcia obrazów, wykonane po zakończonej w 2014 r. konserwacji. W katalogu, oprócz obrazów z kolekcji, przedstawiono także dzieła porównawcze.

Autorem opracowania graficznego tomu jest prof. Janusz Górski, wykładowca gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, artysta zajmujący się sztuką projektowania książek, wielokrotnie nagradzany w prestiżowych konkursach na najpiękniejsze opracowania graficzne. Przejrzystość układu tekstu publikacji, doskonale zreprodukowane fotografie królewskich zbiorów, elegancka oprawa, nawiązująca do stylistyki wydawnictw encyklopedycznych czy dawnych albumów, stanowią ukłon w stronę nawet najbardziej wymagającego czytelnika. Katalog jest wyjątkowym połączeniem wydanego z wielką dbałością o detal albumu malarstwa oraz sporządzonego z niezwykłą rzetelnością badawczą katalogu dzieł. To pozycja nie tylko dla historyków sztuki, ale także dla czytelników zainteresowanych historią panowania króla Stanisława Augusta, amatorów malarstwa czy pięknie zaprojektowanych książek.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.