Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Publiczność kulturalna

Publiczność kulturalna

Galeria Zderzak

Galeria Zderzak zaprasza na wykład

Publiczność kulturalna

12 marca 2020 roku, godz. 19.00

Głębokie przemiany społeczeństwa polskiego w minionym trzydziestoleciu stawiają przed nami liczne pytania o to, jacy jesteśmy. My, czyli publiczność kulturalna. Elity i publiczność masowa. Twórcy i odbiorcy. „Producenci” i „konsumenci”. Czy między młodym i starym pokoleniem nastąpił rozłam? O diagnozę stanu rzeczy poprosiliśmy krakowskiego socjologa, zajmującego się badaniem potrzeb i oczekiwań społecznych w sferze artystycznej.

Wykład pana prof. Przemysława Kisiela poświęcony będzie charakterystyce współczesnej publiczności kulturalnej. Autor postara się opowiedzieć, jaka ona jest obecnie, jak się zmieniła w ciągu kilku ostatnich dekad i co jest przyczyną tych zmian. Ale ponieważ charakterystyka publiczności kulturalnej nieodłącznie wiąże się z problematyką instytucji kultury, krakowski uczony zastanowi się nad ich przyszłością. Czy instytucjom kultury w wieku XXI grozi kryzys i upadek? Których instytucji los może być zagrożony?

Przemysław Kisiel – socjolog kultury i socjolog sztuki, kierownik Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współzałożyciel i przewodniczący Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek prezydium Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Interesuje się m.in. socjologiczną analizą dzieł artystycznych oraz problematyką uczestnictwa w kulturze artystycznej. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji, w tym dwóch monografii: Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa (2003) oraz Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego (2012).

Zapraszamy do dyskusji i polemiki: Galeria Zderzak, ul. Floriańska 3, Kraków.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.