Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Quo vadis borderlands studies?

Quo vadis borderlands studies?

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza, które odbędzie się 28 października 2015 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu przy placu Biskupa Nankiera 17. Wykład inauguracyjny Quo vadis borderlands studies? Zmiana funkcji granic w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem wygłosi pan prof. dr Marcin Klatt.

Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (OBROP) został utworzony na Uniwersytecie Wrocławskim w kwietniu 2015 r. z inicjatywy Instytutu Socjologii UWr we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr. Celem OBROP jest rozwój nowych pól badawczych w zakresie badań regionalnych i obszarów pogranicza oraz stworzenie międzynarodowej sieci naukowo-badawczej.

Po otwarciu Ośrodka 29 października odbędą się międzynarodowe warsztaty, podczas których naukowej analizie poddane zostaną zmiany funkcji granic w Europie ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-niemieckiego oraz modeli teoretycznych i metodologicznych w studiach nad pograniczami.

Spotkanie jest realizowane we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Koordynatorem projektu jest pani dr Elżbieta Opiłowska. Projekt został wsparty przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Pan Martin Klatt jest profesorem w Centre for Border Region Studies w Instytucie Politologii Uniwersytetu Południowej Danii w Sønderborg. Prowadzi badania w zakresie najnowszej historii niemiecko-duńskiej, w szczególności historii Księstwa Szlezwiku i żyjących tam mniejszości, zajmuje się regionami pogranicza w procesie integracji europejskiej, regionalną, transgraniczną współpracą w obszarze polityki, gospodarki, edukacji i kultury. Był regionalnym kierownikiem projektu finansowanego przez European Science Foundation EuroCoreCode „Unfamiliarity as signs of European times: scrutinizing historical representations of otherness and contemporary daily practices in border regions”. Obecnie kieruje duńską częścią projektu „Granice w globalizacji”, który jest finansowany przez Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.