Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki. Wybrane zagadnienia — wstęp do badań

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki. Wybrane zagadnienia — wstęp do badań

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

Interdyscyplinarna konferencja naukowa

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki.
Wybrane zagadnienia – wstęp do badań

2-3 lutego 2018 roku

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, Wrocław

PROGRAM

2 lutego

godz. 9.00 Otwarcie konferencji w Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Sesja I

godz. 9.30-10.50 Prowadzenie/moderacja – pan dr hab. Marceli Antoniewicz, prof. AJD

pan prof. dr hab. Stanisław Rosik – Władca i rycerze w kronice Anonima tzw. Galla (przykład Bolesława Krzywoustego)

pani dr hab. Lidia Korczak – Kniaziowie i szlachta – społeczno-prawna pozycja kniaziów na Litwie w późnym średniowieczu

pan prof. dr hab. Jan Wroniszewski – Szlachta w statutach mazowieckich

przerwa kawowa

Sesja II

godz. 11.10-12.50 Prowadzenie/moderacja – pan prof. dr hab. Antoni Barciak

pan dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS – Dokumentacja w życiu rycerstwa i szlachty w Polsce. Problemy badawcze

pan dr Jarosław Szymański – Miles Księcia Ludwika I Brzeskiego w świetle landbucha Lehn und Erbe (1358-1367)

pani dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ – Siedziby szlacheckie na pograniczu Wielkopolski i Kujaw w późnym średniowieczu

pan dr hab. Filip Wolański, prof. UWr – Wyobrażenia o pochodzeniu rodzin szlacheckich Rzeczypospolitej w świetle kaznodziejstwa pogrzebowego epoki saskiej

godz. 13.00-14.15 przerwa obiadowa

Sesja III

godz. 14.30-16.30 Prowadzenie/moderacja – pan prof. dr hab. Tomasz Jasiński

pan dr Marek L. Wójcik – Nieznane śląskie rodziny rycerskie i ich herby

pani dr Iwona Dacka-Górzyńska – Heraldyka staropolska w służbie retoryki

pan prof. dr hab. Marek Cetwiński – Narzędzia gospodarcze w heraldyce świadectwem przemian etosu szlacheckiego

pan prof. dr hab. Zbyszko Górczak – Górkowie herbu Łodzia z Miejskiej Górki w XV wieku. Średnioszlacheccy krewni wielkopolskiej rodziny możnowładczej – od rywalizacji do protekcji

pan dr hab. Marian Wołkowski-Wolski – Jeszcze o karierach w dawnej Polsce. Koleje losu Michała Moszyńskiego herbu Nałęcz, dworzanina, żołnierza i ziemianina

3 lutego

Sesja IV

godz. 9.30-10.50 Prowadzenie/moderacja – pani prof. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz

pan prof. dr hab. Wojciech Iwańczak – Arystokracja i Król w Czechach w zwierciadle bajki zwierzęcej końca średniowiecza

pan dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ – Obraz rycerstwa/szlachty w literaturze okolicznościowej i parenetycznej przełomu XVI i XVII wieku

pan dr Rafał Lis – Od szlachcica-rycerza do obywatela przedsiębiorcy. Problem przebudowy polskiego modelu obywatelstwa w ujęciu Hugona Kołłątaja

przerwa kawowa 10.50-11.20

Sesja V

godz. 11.20-13.00 Prowadzący/moderacja – pan prof. dr hab. Jan Tęgowski

pan dr Przemysław Kaleta – Jeszcze rycerz czy już szlachcic? Rozważania nad przejściem ze stanu rycerskiego do szlacheckiego na przykładzie właścicieli Łabiszyna

pani dr hab. Maria Starnawska, prof. UPH – Potomkowie rodzin rycerskich/szlacheckich w komturiach Joannitów na Śląsku, w Wielkopolsce i w Baliwacie Brandenburskim w XIV i XV wiekach

pani mgr inż. arch. Beata Kazimierska-Korsak – Rycerski kod w architekturze dworu szlacheckiego: ciągłość, synteza, znaczenie

godz. 13.00-13.20 Zakończenie konferencji. Podsumowanie

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.