Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Spotkania Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii

Spotkania Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie

Problemy z modelowaniem i predykcją w ekonomii okiem automatyka

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie i Students for Liberty.

Podczas spotkania prelegent, pan Mateusz Czyżniewski, przedstawi zagadnienia związane z problematyką stosowania modelowania w ekonomii. Wykład rozpoczniemy od podstaw: czym jest modelowanie, klasy modeli, krytyka Lucasa, następnie poznamy spojrzenie na modelowanie matematyczne w ekonomii z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii.

Pan Mateusz Czyżniewski jest koordynatorem KASE Gdańsk, pracownikiem oraz doktorantem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2024 r. o godz. 18.30 w Starej Auli Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27. Po wykładzie (około godz. 20.00) zapraszamy do lokalu Stacja Bosacka na kontynuację wieczoru w swobodniejszej formie.

Wydarzenie na Facebooku

Minione spotkania:

 Stabilność finansowa z punktu widzenia austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie i Students for Liberty.

Zagadnienie stabilności sektora finansowego i jego wpływu na gospodarkę jest gorącym tematem od wielkiej recesji 2008 roku. Nadmierna akcja kredytowa nadmuchała ceny nieruchomości i wyceny aktywów. Doprowadziła również do potężnych strat banków i instytucji finansowych, gdy część dłużników nie była w stanie spłacić zobowiązań. Na skutek strat firm sektora finansowego doszło do ograniczenia akcji kredytowej i aktywności gospodarczej, przez co gospodarce groziła niezwykle głęboka recesja.

W trakcie wystąpienia powyższe kwestie zostaną zaprezentowane z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii. Przedstawiciele tej tradycji doszukują się źródeł problemów sektora finansowego w błędnych inwestycjach powodowanych zaniżaniem stóp procentowych oraz ekspansją kredytową. To właśnie kreacja kredytu przez banki zafałszowuje kalkulację ekonomiczną firm, co prowadzi do błędnych inwestycji i niespłaconych kredytów, które później negatywnie odbijają się na stabilności sektora finansowego. Co więcej, utrzymywanie rezerwy cząstkowej powoduje, że panika bankowa staje się śmiertelnym zagrożeniem dla banku, a wzrost stóp procentowych w obliczu inflacji prowadzi do spadku wartości aktywów finansowych, co utrudnia bankom pozyskiwanie środków finansowych. W tej perspektywie to ekspansja kredytowa jest główną przyczyną problemów sektorów realnego i finansowego.

Wykład poprowadzi pan dr Przemysław Rapka, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa. Jego zainteresowania naukowe to głównie cykle koniunkturalne, polityka monetarna i stabilność sektora finansowego.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2024 r. o godz. 18.30 w Starej Auli Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Po wykładzie (około godz. 20.00) zapraszamy do lokalu Stacja Bosacka na kontynuację wieczoru w swobodniejszej formie.

Wydarzenie na Facebooku

Od organizacji studenckich do trzeciego sektora

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie i Students for Liberty. Tym razem będzie to panel dyskusyjny. Nasi goście będą rozmawiać o ich drogach od organizacyj studenckich do trzeciego sektora. Opowiedzą o tym, jak na nasze życie może wpłynąć działalność, którą podejmujemy w czasie studiowania.

Nasi paneliści:

pan Sebastian Węglarz – libertariański aktywista, działacz trzeciego sektora, dziennikarz, specjalista od social mediów i digital marketingu. Stypendysta Atlas Network Academy, Objective Standard Institute i Ayn Rand Center Europe. Pracował m.in. dla VETO.media. Obecnie kieruje komunikacją Liberty International i Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Przygodę z trzecim sektorem rozpoczynał od działalności w Stowarzyszeniu Libertariańskim, gdzie pozostaje aktywny po dziś dzień.

pan Marek Zemsta – dziennikarz, aktywista i lewoskrętny libertarianin. Przez 10 lat promował idee wolnościowe na antenie radia Kontestacja.com. Organizował akcje takie jak Płyta Dla Posła, Wolny Browar, AntyACTA, Robin Hooding, Oddaje500plus, a także serię wywiadów z New Hampshire – FreeStejt.

pan Mikołaj Pisarski – były prezes zarządu Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Wcześniej zaangażowany m.in. w projekt Lekcje Ekonomii dla Młodzieży. Przed objęciem funkcji prezesa Instytutu przez 6 lat związany ze Stowarzyszeniem KoLiber, gdzie w latach 2016/17 sprawował stanowisko prezesa zarządu. Jest absolwentem międzynarodowego programu Atlas Leadership Academy.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2024 r. o godz. 18.30 w Starej Auli Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wydarzenie na Facebooku

Dlaczego amerykańskie szpitalnictwo jest takie drogie?

Na spotkaniu współorganizowanym przez Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie i Students for Liberty prelegent, pan dr Łukasz Jasiński, przedstawi szczegółową analizę działalności sektora ochrony zdrowia. Zobaczymy, jakie czynniki wpływają na funkcjonowanie tego sektora, jakie regulacje muszą być spełnione oraz co można zrobić, aby system ochrony zdrowia był zorganizowany lepiej. Kluczową kwestią będzie tytułowe pytanie: dlaczego amerykańskie szpitalnictwo jest takie drogie?

Pan dr Łukasz Jasiński jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stałym współpracownikiem Instytutu Misesa.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2023 roku o godz. 18.30 w sali B pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27.

Wydarzenie na Facebooku

Entrepreneurship in Austrian Economic Theory

Na spotkaniu prelegent przedstawi rolę przedsiębiorczości w myśli austriackiej szkoły ekonomii. Zastanowimy się nad postrzeganiem przedsiębiorczości i funkcjami, jakie pełni przedsiębiorca w życiu ekonomicznym.

Pan dr Piotr (Per) Bylund jest starszym członkiem amerykańskiego Instytutu Misesa i profesorem nadzwyczajnym ds. przedsiębiorczości w Szkole Przedsiębiorczości w Spears School of Business na Uniwersytecie Stanowym Oklahoma. Publikował badania w czołowych czasopismach z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, a także w „Quarterly Journal of Austrian Economics” i „Review of Austrian Economics”.

Spotkanie w języku angielskim odbędzie się 13 grudnia o godz. 18.30 w formie zdalnej na platformie Zoom. Obowiązują zapisy: https://forms.gle/Ah4xeDmQdLXL3Li79.

Wydarzenie na Facebooku

Ewolucyjna teoria gier, współpraca i porządek polityczny

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany przez Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie i Students for Liberty. Spotkanie odbędzie się 23 listopada o godz. 18.30 w sali B pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wykład poprowadzi pan Miłosz Ślepowroński, który jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz absolwentem filozofii i politologii UJ. Interesuje się teorią gier, psychologią polityczną i biologicznymi podstawami postaw politycznych. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą użyciu ewolucyjnej teorii gier do formalizacji idei umowy społecznej.

Na spotkaniu omówione zostanie, w jaki sposób ewolucyjna teoria gier jest używana do formalizacji idei politycznych i wyjaśniania kooperacji. Przedstawione będą modele i uzasadnienia egalitaryzmu, a także szczegółowa analiza, czy działają i czy nie prowadzą do odmiennych niż zakładane konsekwencji. Omówione zostaną wyniki badań behawioralnych, które często są wskazywane jako „obalające” teorię gier. Teoria gier nie jest wprawdzie bezpośrednio związana ze szkołą austriacką, ale interesująca może być konfrontacja z odmiennym podejściem metodologicznym.

Wydarzenie na Facebooku

Zachęcamy również do obserwowania na Facebooku stron KASE Kraków i Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii na UEK.

Pierwszy w tym roku akademickim wykład, zatytułowany Wstęp do Austriackiej Szkoły Ekonomii, odbędzie się 26 października 2023 r. o godz. 18.30 w sali B pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Na spotkaniu pan Błażej Szkudlarek przedstawi w szczegółowy sposób, czym jest Austriacka Szkoła Ekonomii, od czego się zaczęła, jakich miała kluczowych przedstawicieli oraz jaki wpływ wywarła na kształtowanie się współczesnego rozumienia ekonomii. Dodatkowo wyróżnione zostaną różnice w podejściu metodologicznym, które dzielą podejście austriackie od podejścia neoklasycznego.

Pan Błażej Szkudlarek jest prezesem Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii, studentem II roku studiów magisterskich na kierunku analityka gospodarcza oraz koordynatorem krakowskiego oddziału Students For Liberty. Jest również zwycięzcą tegorocznej edycji Szkoły Ekonomicznej. Widać zatem, że zdobyta tam wiedza przynosi owoce i rozwój w dalszym życiu.

Wydarzenie na Facebooku

Ekonomia zmian klimatu

Podczas spotkania prelegent przedstawi kwestie ekonomiczne związane z istotnym tematem zmian klimatycznych. Zostaną w bardzo szczegółowy sposób przedstawione dane oraz prognozy na temat kluczowych zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi, a także informacje, jak to zjawisko wyglądało w ujęciu historycznym. Będą również poruszone mniej oczywiste aspekty zmian klimatycznych, o których trudno usłyszeć w narracji głównego nurtu.

Mówcą, który przybliży te kwestie, będzie pan dr Mateusz Benedyk, członek zarządu i dyrektor generalny Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta Ludwig von Mises Institute i Foundation for Economic Freedom, absolwent kursów Atlas Network. Interesuje się makroekonomią, a zwłaszcza problematyką cykli koniunkturalnych. Autor podcastu Ludzkie gadanie.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2023 r. o godz. 18.30 w sali B pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wydarzenie na Facebooku

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.