Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Pruszków: Strażnicy wiecznego ognia – o Persepolis, magach i królach dynastii Achemenidów

Strażnicy wiecznego ognia – o Persepolis, magach i królach dynastii Achemenidów

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego

Podróżując przez antyk

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

plac Jana Pawła II 2, Pruszków

Od października zapraszamy na nowy cykl wykładów popularnonaukowych, który przybliży uczestnikom dzieje kontaktów pomiędzy różnymi kręgami kulturowymi w starożytności, ze szczególnym uwzględnieniem cywilizacji spoza obszaru Morza Śródziemnego. Kierowany do młodzieży szkolnej i osób dorosłych, obejmie tematykę nieobecną – lub obecną w niewielkim stopniu – na szkolnych i uniwersyteckich kursach historii.

Raz w miesiącu, w sobotę o godz. 16.00, spotkamy się na otwartych spotkaniach, wykładach, pogadankach i warsztatach przybliżających najnowszy stan badań w wąskich dziedzinach specjalizacji. Tematyka spotkań dobrana jest tak, aby ukazać mnogość i wieloaspektowość powiązań gospodarczych, kulturowych i politycznych pomiędzy różnymi kręgami cywilizacyjnymi w szerokim spektrum czasowym (od wczesnej starożytności do wczesnego średniowiecza).

Każde spotkanie będzie swoistym „studium przypadku”, poświęconym jednemu zagadnieniu, szczególnie ważnemu z punktu widzenia spotkań między społecznościami starożytnymi (np. handel i wymiana kulturowa na Jedwabnym Szlaku) lub unikatowemu dla konkretnego kręgu kulturowego (np. reprezentacja władcy w Iranie okresu Sassanidów, zwyczaje pogrzebowe na terenie Wielkiego Stepu czy kulty religijne w Arabii przedmuzułmańskiej).

Postaramy się unikać „wysokich”, odpersonifikowanych narracji, wymieniania osiągnięć i szerokich chronologii; poprzez skupienie się na szczegółowych zagadnieniach zaprezentujemy dorobek danej kultury „z jej wnętrza”. Narracja podczas każdego wykładu prowadzona będzie więc tak, aby w miarę możliwości wyjść poza źródła europejskie (a tym samym stereotypowe wyobrażenia) i ukazać daną kulturę w jej własnym kontekście.

Prowadzący rekrutują się spośród członków Stowarzyszenia „Hellas et Roma”, naukowców z dziedziny historii i orientalistyki. Swoje wystąpienia poprzedzają szczegółową kwerendą i bazują na najnowszej literaturze przedmiotu. Wykłady uzupełnią prezentacje multimedialne.

24 października 2015 r., godz. 16.00

Strażnicy wiecznego ognia – o Persepolis, magach i królach dynastii Achemenidów

Prowadzący: p. Mateusz Łobacz

Wiesz, kim był Dariusz I Wielki, znasz przyczyny wojen perskich albo może czytałeś Herodota opowieści o Kserksesie i czujesz, że niejedna historia nie została jeszcze opowiedziana? Stowarzyszenie „Hellas et Roma” i Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zapraszają Cię w podróż po starożytnych krajach Orientu, które po dziś dzień owiane są tajemnicami, oraz jeszcze dalej, szlakiem jedwabnym aż do Chin – o tym chcielibyśmy poopowiadać podczas cyklu wykładów. Dociekliwy słuchaczu, jeśli uważasz, że sztampowe opowieści zapamiętane z lekcji historii to wciąż dla Ciebie za mało, zapraszamy!

*****

21 listopada 2015 r.

Morze traw – o Scytach, Sarmatach i kulturach pogrzebowych ludów Wielkiego Stepu

12 grudnia 2015 r.

Kartaginę należy zburzyć… – o koloniach, wierzeniach i rytuałach religijnych Kartagińczyków

16 stycznia 2016 r.

Na obrzeżach znanego świata – o dziejach Greków w Baktrii i greckim mieście zagubionym na brzegach Amu-Darii

20 lutego 2016 r.

Czyny wyryte w kamieniu – o naskalnych przedstawieniach dokonań królów z dynastii Sasanidów

12 marca 2016 r.

Karawany i kadzidło – Arabia przed islamem; organizacja handlu kadzidłem, wierzenia religijne i poezja Beduinów

16 kwietnia 2016 r.

Podróż na zachód – Jedwabny Szlak i kontakty Chin oraz Cesarstwa Rzymskiego; transport dóbr i idei

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.