Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Szlachta cząstkowa w obrazie wsi

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

Interdyscyplinarna konferencja naukowa

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi

z okazji Jubileuszu XX-lecia Związku Szlachty Polskiej

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

ul. gen. Romualda Traugutta 111/113

20 czerwca 2015 roku, godz. 12.30. Wstęp wolny

Program

Otwarcie konferencji ze słowami wstępnymi organizatorów

prof. Rościsław Żerelik – dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu

dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO – prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Elżbieta Berendt – kierownik Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Adam Biliński – prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej

Prowadzenie konferencji: prof. Bogdan Rok

Część I

dr Leszek Zakrzewski – Szlachta cząstkowa w perspektywie socjologii

dr Rafał Smoczyński – Reprodukcja struktury społecznej współczesnej szlachty cząstkowej. Projekt badania socjologicznego

dr Łukasz Lubicz-Łapiński – Zwyczaje i obrzędy w społeczności szlachty zagrodowej XIX-XX w.

dr Irena Kotowicz-Borowy – Drobna szlachta jako zjawisko społeczno-kulturowe dawniej i współcześnie

przerwa kawowa (30 minut)

Część II

dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ – Rozmieszczenie własności szlachty zagrodowej i cząstkowej na Kujawach w XIV-XV w.

dr Tomasz Jaszczołt – Pomiara włók szlacheckich w Ziemi Drohickiej w 1547 r.

dr Paweł Klint – Majątek drobnej szlachty wielkopolskiej w XVII w.

mgr Adam Pszczółkowski – Okoliczna szlachta powiatu lidzkiego w świetle spisów podatkowych z XVII i XVIII w.

przerwa obiadowa (godzina)

Część III

dr Krzysztof Boroda – Drobna szlachta w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI w.

prof. Jolanta Sikorska-Kulesza – Drobny szlachcic przed sądem w ordynacji nieświeskiej i dawidgródeckiej na początku XIX w.

dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO – Szlachta cząstkowa i legitymacje szlacheckie w Galicji

dr Tadeusz Krawczak – Związek Szlachty Zagrodowej w II Rzeczypospolitej

przerwa kawowa (30 minut)

Panel dyskusyjny

Moderacja i prowadzenie: dr Paweł Klint

prof. Jan Tęgowski – Instytut Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Bogdan Rok – Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Marek Cetwiński – Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

prof. Jan Harasimowicz – dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakończenie: godz. 20.00

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.