Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Sztuka w służbie samurajów / Oręż europejski...

Sztuka w służbie samurajów / Oręż europejski...

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Sztuka w służbie samurajów

24 czerwca 2013 - listopad 2014

Wystawa pokazywana w galerii „Sztuka Wschodu”

Zbroje, miecze, muszkiety lontowe oraz przedmioty używane przez samurajów w życiu codziennym i przy specjalnych okazjach (futerał do przechowywania cennego miecza, pudełka na lekarstwa inrō, kasetka na przybory do ceremonii herbacianej) można będzie podziwiać na tej wystawie.

Dawne uzbrojenie japońskie to, po przedmiotach zdobionych laką, drugi co do wielkości zbiór w japońskiej kolekcji wrocławskiego muzeum. Obejmuje około 120 obiektów, z których większość powstała w okresach Edo (1600-1867) oraz Meiji (1868-1912). Na uwagę zasługuje zwłaszcza kolekcja jelców tarczowych tsuba z okresu od XVI do XIX wieku, ilustrujących twórczość wielu znanych warsztatów. Muzeum może poszczycić się również sześcioma znakomicie zachowanymi, kompletnymi zbrojami. Rynsztunek bojowy i uzbrojenie dawnej Japonii to wyżyny rzemiosła artystycznego, a każdy element broni czy fragment zbroi to swoiste dzieło sztuki. Wystawa „Sztuka w służbie samurajów” to nie tylko pokaz ubioru ochronnego japońskich wojowników oraz broni, jaką posługiwali się w czasie walki. W zamierzeniu organizatorów ekspozycja powinna umożliwić odbiorcy poznanie piękna materiałów, z jakich zostały wykonane i jubilerskiej precyzji, z jaką je wytworzono.

Wystawa pokazuje, że wrażliwość na piękno natury i sztuki była wśród japońskich wojowników (zwłaszcza wyższych rangą) pożądana i ceniona, jako przeciwwaga dla ich krwawego rzemiosła. Niemal każdy element rynsztunku bojowego to dzieło rzemieślniczej sztuki, japoński miecz zaś uważany jest za najdoskonalszą broń białą na świecie. Ekspozycję uzupełniają drzeworyty z serii „Z życia bohaterów Taiheiki” oraz przedmioty używane przez samurajów, między innymi: puzderka na medykamenty (inrō), wachlarz, futerał na miecz, kasetka na przybory do ceremonii herbacianej. Widzowie będą też mieli okazję zobaczyć film z japońskiego Muzeum Mieczy w Seki prezentujący tradycyjną metodę wytwarzania japońskiego miecza i objaśniający polskiemu odbiorcy fenomen doskonałości technicznej tej broni.

Ekspozycja składać się będzie ze zbiorów własnych oraz eksponatów wypożyczonych z Muzeów Narodowych Krakowa, Poznania i Warszawy.

*****

Oręż europejski w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

24 czerwca - 29 września 2013

Będzie to pierwsza całościowa prezentacja bogatej kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Pokazanych zostanie około 500 zabytków powstałych od wczesnego średniowiecza od końca XIX wieku, m.in. hełm zbroi rycerskiej z XVI w., strzelba skałkowa z XVII w., wykonana w słynnych rusznikarniach moskiewskiej Orużejnajej Pałaty (zapewne dla osoby z kręgów dworu carskiego), oraz sztucer z XIX w., który został zdobyty przez wojska pruskie pod Waterloo z polowego powozu Napoleona Bonaparte.

hełm

Obszerny zbiór zabytków dawnego uzbrojenia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu należy do najciekawszych w muzeach polskich. Będąc wypadkową działalności wielu pokoleń historyków, bronioznawców i kolekcjonerów z terenu Dolnego Śląska, stanowi bogato ilustrowany wykład na temat dziejów tej szczególnej dziedziny ludzkiej działalności, jaką jest wynalazczość i wytwórstwo środków walki i obrony. Jest też ważnym dokumentem obecności i roli oręża w historii Śląska, który w swojej historii znajdował się pod panowaniem różnych europejskich dynastii: Piastów, Luksemburgów, Habsburgów i Hohenzollernów, a tym samym był areną wielu wojen, najazdów i przemarszów obcych armii.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 5.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.