Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Skopje. Miasto solidarności — spotkanie autorskie

Skopje. Miasto solidarności — spotkanie autorskie

Międzynarodowe Centrum Kultury

Skopje. Miasto solidarności — spotkanie autorskie

Międzynarodowe Centrum Kultury

Rynek Główny 25, Kraków

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z panią Kingą Nettmann-Multanowską, autorką książki zatytułowanej Warszawa rysuje Skopje. Odbędzie się 17 maja 2022 roku o godz. 18.00 w sali panoramicznej, poprowadzi je dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, pani Agata Wąsowska-Pawlik.

Kiedy w lipcu 1963 r. trzęsienie ziemi zniszczyło Skopje, rozmiary tragedii poruszyły cały świat. W projekcie odbudowy wzięli udział polscy architekci i urbaniści, których doświadczenie rekonstrukcji i odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej Warszawy okazało się bezcenne. O tym wciąż mało znanym polskim sukcesie będzie opowiadać pani Kinga Nettmann-Multanowska.

Skopje tworzono jako miasto przyszłości, z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań urbanistycznych. Dzięki wizjonerskim projektom stało się jednym z ciekawszych architektonicznie miast Europy. Pracujący w Macedonii warszawski „zespół Skopje” tworzyli ludzie o wyjątkowych życiorysach — m.in. Stanisław „Agaton” Jankowski (jego kierownik), Stanisław „Orsza” Broniewski, Bohdan Jastrzębski, Zbigniew Galperyn, Kazimierz Marczewski czy Juliusz Wilski. Dyrektorem Projektu planu Skopje z ramienia Funduszu Specjalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych był Adolf Ciborowski (przed wyjazdem do Skopje naczelny architekt Warszawy). Warszawscy urbaniści współpracowali w Skopje z międzynarodowymi sławami, wśród których znaleźli się Konstantyn Doxiadis, Kenzō Tange czy Arata Isozaki (współprojektant krakowskiej Mangghi).

Warszawa rysuje Skopje została wydana przez Fundację Centrum Architektury.

Spotkanie będzie transmitowane na profilu facebookowym MCK.

Skopje. Miasto solidarności – spotkanie autorskie

Kinga Nettmann-Multanowska — doktor nauk humanistycznych, anglistka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, lektorka języka polskiego w Kirgistanie i Gruzji, menadżer kultury, autorka i współautorka publikacji poświęconych polskim śladom w Gruzji i Macedonii Północnej, kuratorka i inicjatorka wystaw, wydarzeń i publikacji dotyczących architektury i urbanistyki, mieszkała w Skopje w latach 2014–2018.

Agata Wąsowska-Pawlik — dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury. W obszarze jej zainteresowań znajdują się: polityka kulturalna na poziomie krajowym i miejskim, międzynarodowa współpraca kulturalna, zarządzanie instytucjami kultury, w tym muzeami, organizacja wystaw i towarzyszących zdarzeń naukowych, promocyjnych i edukacyjnych. Bada społeczne i samorządowe zaangażowanie w rozwój kultury. W ramach MCK prowadzi dyplomację kulturalną, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, także poprzez aktywne uczestnictwo w międzynarodowych sieciach (ENCATC, RIHA) i programach. W latach 2004–2006 współprowadziła międzynarodowy projekt szkoleniowy ECHOCAST (European Cultural Heritage Organisations Customer Aware Staff Training), który stał się częścią pilotażowej „Akademii Zarządzania Muzeum” w 2011 r. Narodowy koordynator Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Jest członkinią Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa, zasiada w Radzie Muzeum Etnograficznego w Krakowie (2021–2024), Radzie Muzeum Fotografii w Krakowie (2020–2024) i Radzie Muzeum Krakowa (2021–2023). W 2018 r. odznaczona Węgierskim Złotym Krzyżem Zasługi, w 2020 – Krzyżem Kawalerskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy”.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.