Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Władztwo Władysława Łokietka. Siedemsetlecie koronacji królewskiej

Władztwo Władysława Łokietka. Siedemsetlecie koronacji królewskiej

Zamek Królewski w Warszawie — Muzeum

Władztwo Władysława Łokietka. Siedemsetlecie koronacji królewskiej

konferencja naukowa, 17–18 stycznia 2020 r.

Sala Koncertowa, plac Zamkowy 4, wstęp wolny

Program:

17 stycznia 2020 r.

godz. 9.45 otwarcie konferencji – pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

I PANEL, moderator – pan prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

godz. 10.00–11.30

pan dr hab. Andrzej Marzec, Królestwo Polskie 1295–1320 – między ideą a rzeczywistością

pan prof. dr hab. Tomasz Jurek, Od dziedzica Królestwa do króla

pan dr hab. Marek Kowalski, Przemiany papiestwa we wczesnym okresie awiniońskim i jego relacje z państwem Władysława Łokietka oraz z Kościołem w Polsce

godz. 11.30–12.00 przerwa kawowa

II PANEL, moderator – pan prof. dr hab. Zbigniew Dalewski

godz. 12.00–14.15

pan dr Robert Antonin, Wacław II, Wacław III i polska korona

pan prof. dr hab. Jarosław Nikodem, Metody legitymizacji władzy w Polsce przez Wacława i Władysława Łokietka

pan dr Martin Nodl, Korona polska jako instrument polityczny Jana Luksemburskiego. Rytuały mocy

pani prof. dr Marie Bláhová, Świadectwa koronacji królewskiej Władysława Łokietka w Czechach

godz. 14.15–15.30 przerwa

III PANEL, moderator – pan dr hab. Grzegorz Myśliwski

godz. 15.30–17.30

pan dr Přemysl Bar, Książęta piastowscy Śląska wobec rywalizacji Władysława Łokietka z Janem Luksemburskim

pan Tomasz Zawadzki, Stosunki Władysława Łokietka z Piastami linii świdnicko-jaworskiej

pan prof. dr hab. Janusz Grabowski, Konkurenci Władysława Łokietka. O aspiracjach politycznych Piastów z linii mazowieckiej i kujawskiej do tronu w Polsce na przełomie XIII/XIV w.

pani Marta Piber-Zbieranowska, Jadwiga Bolesławówna – księżna, królowa, mniszka. Znaczenie polityczne i rola żon Piastów mazowiecko-kujawskich w XIII i XIV w.

18 stycznia 2020 r.

IV PANEL, moderator – pan prof. dr hab. Stanisław Rosik

godz. 9.30–11.00

pan prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Władysław Łokietek a Węgry – kontynuacja dobrej tradycji

pan prof. dr hab. Stanisław Sroka, Małżeństwo Elżbiety Łokietkówny z Karolem Robertem

pan dr hab. Adrian Jusupović, Polityka wschodnia Władysława Łokietka

godz. 11.00–11.30 Przerwa kawowa

V PANEL, moderator – pan prof. dr hab. Tomasz Jasiński

godz. 11.30–12.45

pan prof. dr hab. Paweł Stróżyk, W kwestii początków klejnotu herbu Orzeł Biały

pan prof. dr hab. Zenon Piech, SIGILLUM REGINE TOCIUS REGNI POLONIE. Pieczęć królowej Jadwigi – żony Władysława Łokietka

godz. 12.45–14.15 przerwa

VI PANEL, moderator – pan prof. dr hab. Sławomir Gawlas

godz. 14.15–16.00

pan dr Piotr Pajor, Fundacje architektoniczne Władysława Łokietka w procesie jednoczenia Królestwa Polskiego – fakty, mity i perspektywy badań

pani dr Anna Obara-Pawłowska, Rola i znaczenie gospodarki w polityce Władysława Łokietka

pan prof. dr hab. Marcin Starzyński, Theutonici vel amici. O mieszczańskim zapleczu Władysława Łokietka w Małopolsce

godz. 16.00–16.30 podsumowanie i zakończenie obrad – pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.