Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Życie codzienne w PRL-u

Życie codzienne w PRL-u

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

wraz z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki UWr

serdecznie zapraszają na pierwszy wykład

z cyklu Zima i wiosna z kulturą PRL-u

Życie codzienne w PRL-u

Pan prof. Stefan Bednarek

17 grudnia 2013 roku, godz. 18:00

Cafe Sztuczki (ul. Szewska 36, w podziemiach Instytutu Historii Sztuki)

Przedmiotem opowieści będzie codzienność polska lat 1945-1989 i jej obecność w pamięci zbiorowej w niemal ćwierć wieku po upadku rządów komunistycznych. Pamięć ta przechowuje bardzo zróżnicowane obrazy życia Polaków budujących socjalizm i – w zależności od przekonań ideowych, intencji perswazyjnych i indywidualnych doświadczeń – obrazy te straszą ponurą szarością głodnego i sterroryzowanego społeczeństwa lub wabią romantyzmem malowniczych protestów wywoływanych przez mieszkańców „najweselszego baraku w obozie socjalistycznym”.

Ponadto widoczna jest skłonność do ogarniania jednym, grubą kreską rysowanym, obrazem całości tego okresu, podczas gdy – przy wszystkich oczywistych podobieństwach – na okres PRL-u składa się kilka bardzo odmiennych epok. Mamy też skłonność do zapominania, że rozkład socjalizmu dokonywał się na różnych poziomach życia społecznego, przy czym nie najmniej ważne były codzienne małe strategie przystosowania, adaptacji, ale i oporu oraz obrony wszystkiego tego, co uważano za wartości zagrożone przez totalitarną władzę.

Stefan Bednarek (1944) – dr hab., teoretyk i historyk kultury, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa. W latach 2004-2007 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN, 2009-2013 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Autor książek: Charakter narodowy w koncepcjach i badaniach współczesnej humanistyki, 1980; Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, 1995; W kręgu małych ojczyzn. Szkice regionalistyczne, 1996; Encyklopedia Nowej Ery. New Age od A-Z (współautorzy: W. Bockenheim, J. Jastrzębski), 1996; Encyklopedyczny przewodnik po świecie idei. Od Absolutu do Żeromszczyzny (współautor: J. Jastrzębski), 1996; Jak żyć? Leksykon literatury sapiencjalnej (współautorzy: J. Jastrzębski, M. Kocur), 1999.

Redaktor prac zbiorowych: Nim będzie zapomniana. Szkice o kulturze PRL-u, 1997; Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku, 2000; Kongres Kultury Polskiej 2000 (współredakcja), 2002; O kulturze i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce (współredakcja), 2009; Chopin w kulturze polskiej (współredakcja), 2009.

Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem całego cyklu.

Zima i wiosna z kulturą PRL

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.