Jesteś tutaj: Królewski Paryż » Zapiski z Paryża: 2. Muzeum Architektury i Dziedzictwa

Zapiski z Paryża: 2. Muzeum Architektury i Dziedzictwa

Pelagiusz z Asturii

W niedzielę, 15 września, odbył się kolejny „dzień dziedzictwa (kultury)”, czyli journée de patrimoine. Oznacza to między innymi, że większość państwowych muzeów w Paryżu otwiera swe podwoje bezpłatnie. A skoro wcześniej mieliśmy już okazję odwiedzić z Żoną najsłynniejsze muzea Paryża, tym razem zdecydowaliśmy się wybrać do mniej znanego, niemniej jednak imponującego Muzeum Architektury i Dziedzictwa w pałacu Chaillot, znajdującym się naprzeciwko Wieży Eiffla przy placu Trocadero.

Dzień Pański naturalnie zaczęliśmy od Mszy św. w małym oratorium pw. Matki Bożej Dobrej Rady w piętnastej dzielnicy. Nie była to jednak zwykła Msza niedzielna, tu bowiem odprawiana była jedyna w Paryżu, na której owej niedzieli obchodzono święto Matki Bożej Bolesnej. Zgodnie z rubrykami św. Piusa X święto to ma pierwszeństwo przed zwykłą niedzielą, dzięki temu też, że ten sam papież podniósł je do rangi drugiej klasy rytu zdwojonego (jedną z istotnych cech reformy Jana XXIII jest zdeprecjonowanie kultu świętych, jak uczy pewien liturgista FSSPX, co konkretnie wyraża się w zmianach dotyczących pierwszeństw).

Świadom gotyckiej przeszłości Francji oraz współczesnych tworów architektonicznych, wiedząc też, kto dziś decyduje o tym, co prawdziwe, dobre i piękne, spodziewałem się, że zobaczę w La Cité de l’architecture et du patrimoine wiele pięknych rzeczy, ale pewnie i więcej, powiedzmy, męczących czy wręcz irytujących mój zmysł estetyczny. Byłem jednak wyjątkowo mile zaskoczony.

 Pałac Chaillot. Widok z Wieży Eiffla

Pałac Chaillot. Widok z Wieży Eiffla

Muzeum znajduje się w skrzydle paryskim (drugie to skrzydło Passy) ogromnego budynku pałacu Chaillot zbudowanego w 1937 roku w dość niewdzięcznym modernistycznym stylu. Zewnętrzny zatem wygląd może raczej odpychać poszukujących piękna turystów. Przestronne wnętrza parteru służą jednak swemu celowi wybitnie. Tu bowiem znajdują się imponujące, autentycznych rozmiarów, odlewy portali gotyckich kościołów i katedr wraz z rozmaitymi fragmentami, niekoniecznie małymi, gotyckich budowli sakralnych i zamków. Posągi, kolumny, nisze, wspomniane portale i inne elementy świadczą o początkach architektury gotyckiej i jej rozwoju we Francji. A że kopie są naprawdę wierne, odzwierciedlają one również skutki protestanckich napaści oraz antyfrancuskiej Rewolucji, która zniszczyła katolicką i monarchiczną Francję. Często bowiem postacie świętych pozbawione były swych głów. I to, rzecz jasna, nieprzypadkowo, zajęcie takie przecież wymaga nie lada siły i czasu.

Postać Chrystusa zdekapitowana przez hugenotów

Postać Chrystusa zdekapitowana przez hugenotów

Ostatnia Wieczerza też nieoszczędzona przez hugenotów

Ostatnia Wieczerza też nieoszczędzona przez hugenotów (niestety nie zanotowałem danych portalu)

Cluny. Kościół świętych Piotra i Pawła

Cluny. Kościół świętych Piotra i Pawła, niegdyś najświetniejsza budowla gotyku, rozebrana prawie całkowicie kamień po kamieniu. Makieta przedstawia to, co pozostawiła Rewolucja

Kopia przepięknej, wolnostojącej przy bazylice Matki Bożej w Avioth kapliczki

Kopia przepięknej, wolnostojącej przy bazylice Matki Bożej w Avioth kapliczki

Złożenie do grobu z transeptu kościoła w opactwie świętego Piotra w Solesmes

Złożenie do grobu z transeptu kościoła w opactwie świętego Piotra w Solesmes

Przepiękny barokowy kompleks kościelno-klasztorny niszczony przez pięć lat przez Rewolucję

Przepiękny barokowy kompleks kościelno-klasztorny niszczony przez pięć lat przez Rewolucję (w latach 1793-1798)

Fontanna Neptuna zlecona przez króla Stanisława Leszczyńskiego w hołdzie swemu zięciowi, królowi Ludwikowi XV

Fontanna Neptuna zlecona przez króla Stanisława Leszczyńskiego w hołdzie swemu zięciowi, królowi Ludwikowi XV. Postawiona w połowie XVIII wieku na Placu Królewskim w Nancy, gdzie rezydował Leszczyński

Drugie piętro, znacznie niższe niż parter, zawiera równie wierne kopie malowanych ścian i sklepień kościelnych oraz płócien. Zaiste stanowi ono labirynt kapliczek naturalnych rozmiarów.

Jedna z kapliczek drugiego piętra

Jedna z kapliczek drugiego piętra

Makieta zamku krzyżowców w Syrii

Makieta zamku krzyżowców w Syrii. W tle obrazy ścienne z różnych zamków zakonnych

Obraz z kaplicy Templariuszy w Cressac

Ze względu na opis nie mogłem powstrzymać się od sfotografowania tego obrazu z kaplicy Templariuszy w Cressac. Polityczna poprawność nakazuje bowiem napisać, że „Interpretacja tej sceny pozostaje delikatna. Być może należy tu widzieć, w kontekście drugiej krucjaty w XII wieku za panowania Ludwika VII i Eleonory Akwitańskiej, przedstawienie zwycięskiego rycerza tratującego «niewiernego», symbol pogaństwa, młoda kobieta może zatem być alegorią Kościoła triumfującego”. Ach, te straszne krucjaty i ci biedni mahometanie!

Dopiero na ostatnim, trzecim piętrze, można dobitnie przekonać się o dekadencji naszej epoki. Co prawda „hausmańskie” kamienice mają swój urok, niemniej więcej tu szkła, betonu i metalu XX i XXI wieku. Nie ma tu jednak żadnych odlewów naturalnych rozmiarów, są za to miniatury, modele, przekroje świadczących o „ewolucji” techniki XIX-wiecznych kamienic, bloków, kompleksów mieszkań socjalnych i hal ekspozycyjnych. Warto też zwrócić uwagę na zupełnie odmienny charakter epok. Podczas gdy parter i pierwsze piętro jednoznacznie wskazywały na przenikniętą chrześcijaństwem cywilizację, gdzie to, co typowe i najlepsze było typową i najlepszą wówczas katolicką architekturą, piętro trzecie ma do pokazania w zasadzie całkowicie świeckie „dzieła”. W naszej, porewolucyjnej epoce mamy bowiem do czynienia z budownictwem coraz mniej (dziś właściwie wcale) sakralnym, a skutki tego są wszystkim znane. Tylko bowiem epoka tak daleka od Boga, jak nasza, może konstruować betonowo-szklane, niesymetryczne konstrukcje, a ten bezład i kicz umieszczać w muzeach.

20 IX AD 2013
św. Eustachego

zdjęcia: Pelagiusz z Asturii (z wyjątkiem widoku z Wieży Eiffela)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.