Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » Nowe publikacje Biblioteki Rojalisty

Nowe publikacje Biblioteki Rojalisty

Fundacja Virtus Nobilitat

Dzięki współpracy z Organizacją Monarchistów Polskich nakładem Wydawnictwa Fundacji Virtus Nobilitat ukazały się dwie xiążki pana profesora Jacka Bartyzela.

Pierwszą z nowości jest „Don Carlos Marx”. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonalizmu w socjalizm w hiszpańskim karlizmie.

 

Don Carlos Marx

W tych warunkach trudno, aby Wspólnota uchowała się nienadwątlona. Natura ludzka (znużenie, uprawnione aspiracje, etc.) i działania Franco rozdzierały stopniowo tkankę [Wspólnoty], i karlizm czynny oraz zorganizowany został zahamowany w swoim rozwoju. Zważając na to wszystko, pozycja karlizmu w interesującym nas okresie mogła w pewien sposób zostać zdeprecjonowana. Jedynie połączenie tych przyczyn politycznych ze wspomnianą wcześniej konfuzją dynastyczną oraz – zwłaszcza – z przemożnie szkodliwym wpływem Soboru Watykańskiego II i jego „ducha” na rodzimy katolicyzm, wraz z reakcjami na niego, kontrolowanymi przez pewne grupy kościelne, określane jako „konserwatywne”, chociaż zasadniczo liberalne (jak Opus Dei), wyjaśnia przejście od sytuacji trudnej do już rozpaczliwej.

Atoli nieszczęścia dynastyczne i polityczne wzbudziły ducha krytycznego i karlizm w drugiej połowie XX wieku znamionuje osiągnięcie najwyższego poziomu opracowania doktrynalnego, dzięki grupie myślicieli takich jak: Rafael Gambra, Francisco Elías de Tejada, Francisco Canals czy Álvaro d’Ors. Zawdzięczamy im wyjaśnienie, iż znak karlizmu nie mieści się tylko w sztandarze legitymizmu dynastycznego, pomimo że był on w swoim czasie proporcem, pod którym się skupiano, a później pieczęcią czystości doktrynalnej oraz ciała politycznego, któremu służy. Nie, karlizm jest kontynuacją tradycji Hiszpanij, ścieśnionej dziś do Wspólnoty [Tradycjonalistycznej], która ją chroni pośród przeciwności czasu.

W tej książce profesora Jacka Bartyzela, członka Rady Studiów Hiszpańskich im. Filipa II (która jest Królewską Akademią Tradycjonalizmu Hiszpańskiego, pozostającą pod Wysokim Patronatem JKW Sykstusa Henryka Burbońskiego), przedstawiony został końcowy okres owej historii współczesnej karlizmu, który porzuca najgorszą z możliwych pozycję Karola Hugona i wskazuje ks. Sykstusa jako swojego wybawiciela. Dzięki, drogi profesorze Bartyzel, za pomoc w ponownym tego wyjaśnieniu, tym razem w języku polskim. (z Przedmowy prof. Miguela Ayuso)

84 strony, okładka miękka, format A5, cena 15,33

"Don Carlos Marx"

Kolejną publikacją jest Legitymizm. Historia i teraźniejszość – znacznie rozbudowane, poprawione i uzupełnione drugie wydanie.

Legitymizm

Oddając w ręce Czytelników drugie wydanie niniejszego opusculum pragnę zaznaczyć, że jest ono poprawione i uzupełnione. Poprawki dotyczą rzeczy oczywistych, jak na przykład dat życia wspominanych postaci, które opuściły już ten padół w okresie, który upłynął od pierwszego wydania. Godzi się zapewne zasygnalizować, że mowa tu o takich bojownikach sprawy katolicko-monarchicznej, jak hiszpański karlista i tomista, prof. Francisco Canals Vidal, węgierski teoretyk kontrrewolucji Thomas Molnar (Molnár Tamás) i legitymista Królestwa Obojga Sycylii – Nicola Zitara. Polećmy ich dusze Bogu, podobnie jak innych, zmarłych w tym czasie, monarchistów, których niepodobna było już wymienić w tym szczupłym tekście, jak: Franciszek Starowieyski, Maurice Druon, Jean-Paul Roux, Pierre Chaunu, Juan Indave Nuin, Antonio Segura Ferns, Edward ks. Lobkowicz, John L. W. Leowell i Jean Dutourd, a także Ich Cesarskich, Królewskich i Książęcych Wysokości: zmarłego tragicznie ks. Piotra Ludwika de Orléans-Braganza, arcyks. Reginy von Habsburg-Lothringen, ks. Fryderyka Wilhelma von Hohenzollern-Sigmaringen oraz ks. Karola Hugona de Borbón-Parma, który tak wiele zła wyrządził sprawie Tradycji, tym bardziej zatem potrzebuje naszej modlitwy, aby miłosierny Bóg mu to wybaczył.

Odnośnie do uzupełnień merytorycznych autor pragnie zwrócić łaskawą uwagę Czytelników zwłaszcza na dopiski uwypuklające wkład wniesiony do teorii legitymizmu przez portugalski miguelizm – może nie aż tak wybitny jak legitymistów francuskich i hiszpańskich karlistów, niemniej wysoce oryginalny i odrębny, wnoszący ton, który dźwięczy od wieków w tradycji luzytańskiej, w Polsce znanej jeszcze mniej od pozostałych. Autor uznał też za celowe uwzględnienie postaci z kręgu monarchizmu i konserwatyzmu tzw. staropruskiego, który choć posiadał ten defekt, iż jego teologia polityczna bazowała na herezji luterańskiej, to jednak jego reprezentanci – jak zwłaszcza bracia Gerlachowie – byli szczerymi i uczciwymi względem katolickich monarchii obrońcami zasady legitymistycznej. (z Przedmowy Autora do drugiego wydania)

124 strony, okładka miękka, format A5, czarno-białe fotografie (autorstwa A. Nikla), cena 16,38 zł

Legitymizm. Historia i teraźniejszość

Cena pakietu obu tytułów: 28,14 zł

Zamówienia: Bogdan Diakowski, tel. 692 229 779

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.