Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » Druga audycja w języku polskim katolickiego Restoration Radio Network

Druga audycja w języku polskim katolickiego Restoration Radio Network

Łukasz Paczuski

Założone trzy lata temu przez pana Stefana Heinera radio True Restoration emituje szeroką gamę programów o tematyce katolickiej i pokrewnej. W prowadzonych przez świeckich audycjach z udziałem biskupów i księży można posłuchać o tajemnicach Wiary i podstawach katolicyzmu, o życiu duchowym, relikwiach, kalendarzu i liturgii Kościoła aż po problemy aktualne, zwłaszcza modernistyczny kryzys spowodowany przez Sobór Watykański II i jego „władze”.

Drugiego odcinka będzie można wysłuchać na żywo lub wkrótce po emisji na stronie radia. Zostanie on wyemitowany w sobotę, 1 marca 2014 roku, o godzinie 18.45, pod adresem blogtalkradio.com. Poniżej można zapoznać się z informacją na temat drugiej audycji.

Sezon III, Program: Nowa religia i katolicka odpowiedź

Audycje z x. Rafałem Trytkiem 

Audycja II. Dyscyplina Novus Ordo a religia katolicka

Każdy katolik wie, że Kościół Boży, Matka i Nauczycielka, której sam Chrystus powierzył depozyt wiary, nie może nauczać swych dzieci błędnej doktryny, ale nie może też podawać im złej ani nawet wątpliwej dyscypliny. Dyscyplina Kościoła bowiem ma na celu prowadzenie ludzi do celu ostatecznego, jakim jest zbawienie dusz poprzez prawdziwy kult Boga i ćwiczenie się w cnotach nadprzyrodzonych.

Dyscyplina katolicka sprowadza się do rozporządzeń dotyczących sposobu udzielania sakramentów, sakramentaliów, odprawiania publicznej, jak i prywatnej modlitwy Kościoła, praktyk pokutnych oraz prawa kanonicznego. Wskutek rozporządzeń Soboru Watykańskiego II i hierarchii Novus Ordo wszystkie te dziedziny zostały doszczętnie przeobrażone. Czy zmiany te polegają na czysto przypadłościowych różnicach, czy też dotyczą one istoty rzeczy?

Zapraszamy do wysłuchania drugiej audycji prowadzonej przez Łukasza Paczuskiego, w której z x. Rafałem Trytkiem omówimy przede wszystkim nowy obrządek mszy oraz pewne bardziej znamienne aspekty zmian posoborowych. W ten sposób będzie można ocenić stosunek dyscypliny Novus Ordo do celu religii katolickiej, jakim jest prowadzenie dusz do Królestwa Niebieskiego.

„Nowa religia i katolicka odpowiedź” jest produkcją Restoration Radio Network. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.