Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » Nowy katolicki program radiowy w języku polskim

Nowy katolicki program radiowy w języku polskim

Łukasz Paczuski

Założone trzy lata temu przez pana Stefana Heinera radio True Restoration emituje szeroką gamę programów o tematyce katolickiej i pokrewnej. W prowadzonych przez świeckich audycjach z udziałem biskupów i księży można posłuchać o tajemnicach Wiary i podstawach katolicyzmu, o życiu duchowym, relikwiach, kalendarzu i liturgii Kościoła aż po problemy aktualne, zwłaszcza modernistyczny kryzys spowodowany przez Sobór Watykański II i jego „władze”.

Rozpoczynające już trzeci sezon katolickie radio True Restoration poszerza zakres swojej działalności o program w języku polskim. Dziesięciu audycji w odstępach mniej więcej miesięcznych, z przerwą w lipcu, będzie można wysłuchać na żywo lub po emisji na stronie radia. Inauguracyjny odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 1 lutego 2014 roku, o godzinie 18.00, pod adresem blogtalkradio.com. Poniżej można zapoznać się z opisem tegorocznego polskojęzycznego programu i pierwszej audycji.

Sezon III, Program: Nowa religia i katolicka odpowiedź

Audycje z x. Rafałem Trytkiem

Audycja I. Sobór Watykański II i jego autorytet

Niepodważalne jest, że Kościół katolicki doświadczył bezprecedensowego zamętu w czasie trwania Soboru Watykańskiego II i reform po nim następujących. Rażące wydarzenia, a także oświadczenia wysokich przedstawicieli to potwierdzają: podczas Soboru Watykańskiego II narodziła się nowa religia, która chce zastąpić starą. Poprzez swoją nową doktrynę, nowe sakramenty, nowe kapłaństwo, nowe prawo, nową moralność i dyscyplinę nowa struktura, która zachowuje tylko cień podobieństwa do starej, urzeczywistnia się pod pozornym autorytetem swojej hierarchii.

Wobec tego apokaliptycznego zamętu przyjęte zostały różne odpowiedzi i stanowiska praktyczne. Niektórzy mówią, że sprzeczność jest tylko powierzchowna, a zachodzi konieczny rozwój między przedsoborową i (po)soborową doktryną i praktyką. Inni twierdzą, że problemy są tylko z błędną interpretacją i wprowadzeniem reform soborowych. Inni jeszcze mniej więcej uznają istnienie modernistycznego spisku wraz z nową religią, która od niego pochodzi, ale jednocześnie za wszelką cenę legitymizują autorytet tych, którzy ją wprowadzają. Inni w końcu widzą konieczny związek między błędami, złą dyscypliną, i tymi, którzy je narzucają, więc wyciągają wniosek, że autorytet agentów nowej religii jest tylko pozorny.

Jaka powinna być katolicka odpowiedź na problem nowej religii Soboru Watykańskiego II? W pierwszej audycji tego programu — z udziałem księdza Rafała Trytka — prowadzonego przez Łukasza Paczuskiego podejmiemy temat źródła dylematu: Soboru Watykańskiego II i jego autorytetu. Przyjrzymy się trudności, jaką katolickiemu sumieniu przedstawiają główne nowości soboru oraz temu, jaki jest jego autorytet, aby wyciągnąć wnioski logiczne spójne z wiarą.

„Nowa religia i katolicka odpowiedź” jest produkcją Restoration Radio Network. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.