Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „Zboże polskiego myślenia”

„Zboże polskiego myślenia”

Jacek Bartyzel

Żniwiarz zebrał z rozległego pola uprawy polskiego ducha to, co jego zdaniem dla tego ducha najcenniejsze, co go zbudowało i nadal, mimo przeciwności i burz dziejowych, rozwija. Żniwa nie są ukończone ani ostateczne, nie były też systematycznie przeprowadzone, zapewne będą kontynuowane, ale ujawniły odrębną, polską myśl o wspólnocie politycznej, o narodzie i państwie. Jej swoistość ujawnia się już na poziomie przedwerbalnego rozumienia rzeczywistości, a następnie ujmowania rezultatu poznania i refleksji w typowych dla niej pojęciach.

Dzięki tej swoistości ujęć możemy mówić o Polakach jako narodzie, który – wbrew obiegowym dziś przekonaniom – jest organizmem, a więc czymś daleko więcej niż tylko podatnikami, poddanymi władzy centrum fiskalnego i zmasowanymi na terytorium oddzielonym granicami od mas obcych, lecz niemal identycznych. Truizmem jest powiedzieć, że myśl istotnie polska jest przesiąknięta duchem chrystianizmu, że sytuuje się w samym centrum Christianitas – jest bowiem przez tę cywilizację zarówno stworzona, jak i ją współtworzy, i wciąż jeszcze próbuje z niej czerpać, ale i ją wzbogacać.

Przez wieki, idąc ku golgocie swego odkupienia, kolejne pokolenia upadają i powstają, czemu stale towarzyszy nadzieja zbudowania ojczyzny „tych, co mają tak za tak – nie za nie / Bez światło-cienia” – przedsionka Ojczyzny Wiecznej; jak ona, ufundowanej na sprawiedliwości, lecz i miłosierdziu, równoważącej wolność i porządek, równość i hierarchię…

Jacek Bartyzel, Zboże polskiego myślenia

Spis treści:

Od autora

POLSKA DOKTRYNA USTROJOWA

TEOLOGIA POLITYCZNA KS. PIOTRA SKARGI

OSTATECZNY CEL LUDZKOŚCI, PROGRESYWNIE WYDEDUKOWANY. RZECZ O MESJANIZMIE JÓZEFA MARII HOENE WROŃSKIEGO

KAJETAN KOŹMIAN — PROTOKONSERWATYSTA EPOKI KRÓLESTWA POLSKIEGO

„ROZMAWIANIE MILCZENIEM”. CYPRIAN NORWID W EPOCE PASKIEWICZOWSKIEJ

KILKA MYŚLI O STAŃCZYKACH

FELIKS KONECZNY, CZYLI DON KICHOT CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ

WOKÓŁ PSYCHOLOGII DZIEJÓW I NARODÓW JANA KAROLA KOCHANOWSKIEGO

ESCHATOLOGIA POLITYCZNA MARIANA ZDZIECHOWSKIEGO

HISTORIA, NARÓD, PAŃSTWO W MYŚLI POLITYCZNEJ ADAMA SKWARCZYŃSKIEGO

„KATOLICKIE IMPERIUM APOSTOLSKIE, ZDYNAMIZOWANE TWÓRCZO PRZEZ MESJANIZM”. KOSMOWIZJA POLITYCZNA JERZEGO BRAUNA

KAMELOCI KRÓLEWSCY. MONARCHIZM W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

PRYMAS AUGUST HLOND, OSTATNI MONARCHISTA DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

KSIĄDZ PROFESOR MICHAŁ PORADOWSKI: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

STEFAN KISIELEWSKI JAKO PUBLICYSTA I „ZWIERZĘ POLITYCZNE”

TORYS Z ULICY CZACKIEGO (HENRYK KRZECZKOWSKI)

WIESŁAWA CHRZANOWSKIEGO CHRZEŚCIJAŃSKO–NARODOWA ORTOPRAKSJA

Nota bibliograficzna

Indeks osób

Jacek Bartyzel, Zboże polskiego myślenia, wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin-Warszawa 2021, str. 512

oprawa twarda, format A5, ISBN 978-8-36-648027-8

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.