Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę — modlitwy

Krucjata Różańcowa za Kościół i Ojczyznę — modlitwy

x. Rafał Trytek ICR

15 lutego A.D. 2021, w święto świętych Faustyna i Jowity ogłosiłem powstanie Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę. Pod patronatem Matki Bożej Królowej Polski chcemy modlitwą różańcową uprosić Boże Miłosierdzie dla Kościoła Świętego, by znowu zajaśniał potęgą i świętością, a przede wszystkim, by powróciła hierarchia duchowna głosząca doktrynę katolicką i potępiająca z całą mocą błędy przeciw wierze i moralności.

Również z Niebios oczekujemy pomocy dla naszej uciemiężonej Ojczyzny, którą Opatrzność Boża nam dała za ziemską Matkę i którą miłujemy, by wypełnić czwarte przykazanie Dekalogu. Jak niemal zawsze w historii ci sami wrogowie, którzy nienawidzą katolicyzmu, chcą zaszkodzić również Polsce. Mając świadomość, że nasza sytuacja jest po ludzku beznadziejna, prosimy o pomoc Niebiosa przez wstawiennictwo tych świętych, którzy uprosili ratunek dla chrześcijaństwa w chwilach tragicznych  zagrożeń – jak św. Pius V czy bł. Innocenty XI.

Prosimy także o pomoc świętych Patronów Polski, zwłaszcza św. Andrzeja Bobolę, któremu zawdzięczamy autorstwo ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza.

Od 1 marca tego roku nie będą już ogłaszane intencje modlitewne Bractwa Różańcowego Świętego Piusa V na każdy miesiąc, ale wszystkie intencje Bractwa będą tożsame z intencjami Krucjaty Różańcowej za Kościół i Ojczyznę.

Modlitwa za Ojczyznę x. Piotra Skargi SI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W święto św. Macieja Apostoła A.D. 2021

Zgłoszenia udziału w Krucjacie Różańcowej za Kościół i Ojczyznę

MODLITWA

za pogan i niewiernych.

Wszechmogący wieczny Boże, w którego ręku są wszystkie mocy i prawa wszystkich królestw, wejrzyj na ratunek Chrześcian, aby narody pogańskie i niewierne, które w swojéj dzikiéj srogości ufają, prawicą potęgi Twojéj były pogromione. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Za którekolwiek potrzeby Kościoła.

Boże ucieczko nasza i wspomożenie, wysłuchaj nabożne Kościoła Twego prośby, któryś sam jest sprawcą nabożeństwa: a daj nam, abyśmy to, o co wiernie prosimy, skutecznie otrzymali. Przez Pana naszego i t. d.

Za prześladowców Kościoła Ś.

Racz prosimy Panie, modły kościoła Twego łaskawie wysłuchać, aby zgładziwszy wszelkie błędy i przeciwności, służył Tobie w bezpiecznéj wolności. Przez Pana naszego i t. d.

Za: Róża duchowna czyli zbiór nabożeństwa ku czci Boga, Najświętszéj Maryi Panny i świętych pańskich dla wygody Wiernych Chrystusowych a mianowicie w Arcybractwie Różańca Świętego zostających. Staraniem WW. OO. Dominikanów ułożony i w pamiętnym roku Jubileuszu 50letniego Biskupstwa Papieża Piusa IX. wydany. Wydanie ósme znacznie pomnożone. Kraków. W drukarni Wł. L. Anczyca i Sp. 1877. Str. 226-227.

Książka do Nabożeństwa pod tytułem: Róża duchowna, ku czci Boga-Rodzicy i Świętych Pańskich przeznaczona — nie zawiera nic przeciwnego wierze świętéj katolickiéj i dobrym obyczajom, przytém że może przyczynić się do obudzenia gruntownéj pobożności w wiernych, przeto zasługuje aby była drukiem rozpowszechniona.

Kraków dnia 18 Grudnia 1876 roku.

A. Dąbrowski

Kapłan Zgromadzenia XX. Missyonarzy,

Cenzor ksiąg treści religijnéj.

Imprimatur.

Antonius

Episcopus Amatliunt. et Vicarius Apostolicus Cracoviensis.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.