Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Oświadczenie JKW xiężniczki Małgorzaty Rumuńskiej

Oświadczenie JKW xiężniczki Małgorzaty Rumuńskiej

familiaregala.ro

Rumuni,

W naszym życiu publicznym nastał trudny okres. Jeśli zbłądziliśmy, to nie tylko z powodów politycznych. Zwyczaj arbitralnego sprawowania władzy przechodził z pokolenia na pokolenie przez kolejne dekady naszej historii. Ta ponura rzeczywistość nie ma nic wspólnego z wyborami czy zmianą władz. Częstokroć ludzie piastujący wysokie stanowiska są przekonani, że podporządkowanie sobie ich instytucji jest oznaką przytomności umysłu, a moralność jest dla słabych.

Rumunia jest krajem europejskim, podobnie jak każdy inny. Trudne warunki, jakim musieliśmy stawić czoła w czasie komunistycznej dyktatury, wywarły jednak piętno na naszej mentalności. Szacunek dla prawa nie jest teoretycznym abstraktem, ale częścią naszego codziennego życia publicznego i prywatnego. Szanujemy Konstytucję, prawo i tradycję, zachowujemy się moralnie dla naszego własnego dobra, dla dobra naszej rodziny, a nie jedynie dlatego, że nakłaniają nas do tego nasi europejscy i transatlantyccy partnerzy.

W ostatnich latach świat pokazał, że demokracja nie jest zabezpieczona na zawsze. Społeczeństwo musi codziennie działać na rzecz wolnej przyszłości. Dlatego też kluczowe jest to, by społeczeństwo obywatelskie strzegło właściwego sprawowania władzy państwowej. Podnoszące na duchu jest to, że Rumuni zachowali szlachetną tradycję trwania przy zasadach i ideałach.

Mam nadzieję ujrzeć Państwo Rumuńskie zbudowane z solidnych instytucji, w którego służbie pozostają ludzie z poczuciem własnej godności. Jedynie wtedy będziemy naprawdę wolni.

Tak nam dopomóż Bóg!

Małgorzata,

Strażniczka Korony Rumuńskiej1

2 lutego 2017 roku

tłumaczenie: Mateusz Wierzbowski

Od tłumacza: Powyższe oświadczenie Jej Królewska Wysokość xiężniczka Małgorzata wydała w związku z bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Premier Rumunii z ramienia postkomunistycznej Partii Socjaldemokratycznej, pan Sorin Grindeanu, próbował złagodzić prawo antykorupcyjne, określając wysokość szkody poniesionej przez skarb państwa, od której przestępstwo ścigane byłoby z urzędu, na kwotę 200 tysięcy lei (czyli 190 tys. złotych). Spowodowało to masowe demonstracje w głównych miastach kraju – Bukareszcie, Klużu-Napoce, Temeszwarze, Ploeszti, Krajowej, a nawet w Kiszyniowie w sąsiedniej Mołdawii.


1 W 2007 roku Jego Królewska Mość król Michał I – łamiąc konstytucję z 1923 r. – ogłosił Fundamentalne Prawa Rodziny Królewskiej Rumunii, na mocy których zniesione zostało prawo salickie, a następczynią tronu ogłoszono królewnę Małgorzatę. Wbrew monarszej samowoli prawowitym następcą tronu rumuńskiego pozostaje jednak Jego Wysokość Karol Fryderyk, xiążę Hohenzollern-Sigmaringen z linii Leopolda, starszego brata Ferdynanda I Rumuńskiego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.